42 proc. Polaków określa się jako zwolennicy rządu Mateusza Morawieckiego, 14 proc. jest mu przeciwnych, a 33 proc. przyjmuje wobec niego postawę obojętną - wynika z pierwszego sondażu CBOS przeprowadzonego po rekonstrukcji rządu.

11 proc. ankietowanych nie ma wyrobionego zdania na temat obecnego rządu.

Równocześnie 61 proc. badanych pozytywnie ocenia dokonane przez Morawieckiego zmiany w składzie rządu; za raczej dobre uznało je 52 proc., a zdaniem 9 proc. zmiany były zdecydowanie dobre.

Zdecydowanie negatywne stanowisko wobec zmian przyjęło 2 proc., raczej źle oceniło je 7 proc. respondentów, 30 proc. badanych było niezdecydowanych.

54 proc. badanych wyraziło zadowolenie w związku z faktem, że to Morawiecki stoi na czele obecnego rządu, przy 20 proc. osób deklarujących niezadowolenie. 26 proc. badanych było niezdecydowanych.

Rząd budzi nadzieję na poprawę sytuacji

CBOS zapytało respondentów o reakcje, jakie budzi w nich powołanie nowego rządu. 46 proc. wybrało odpowiedź, że rząd Morawieckiego budzi w nich nadzieje na poprawę sytuacji w kraju. To najlepszy wynik uzyskany przez nowy rząd od czasu utworzenia pierwszego rządu Donalda Tuska w 2007 r., z którym nadzieje wiązało 59 proc. ankietowanych. To zarazem rezultat o 12 punktów proc. lepszy niż ten uzyskany w 2015 r. przez rząd Beaty Szydło.

Według CBOS największe nadzieje wśród Polaków po 1989 r. budziły: pierwszy gabinet, kierowany przez Tadeusza Mazowieckiego (82 proc.), oraz powołany w 1993 r. rząd Waldemara Pawlaka (65 proc.). Najniższe notowania miały pod tym względem: rząd Marka Belki (21 proc.) oraz drugi gabinet Donalda Tuska (28 proc.).

15 proc. badanych przez CBOS było zawiedzionych powołaniem gabinetu Morawieckiego, stwierdzając, że nowy rząd nic nie zmieni, a 13 proc. wyrażało obawy, że może być gorzej. Obojętność wobec rządu zadeklarowało 18 proc. respondentów.

Zdaniem 40 proc. ankietowanych gabinet Morawieckiego będzie lepszy w porównaniu do poprzedniego rządu, na którego czele stała Beata Szydło. 42 proc. oceniło, że będzie taki sam, ani lepszy, ani gorszy. 4 proc. badanych spodziewa się, że będzie gorszy, a 14 proc. nie ma zdania w tej kwestii.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 9–17 stycznia 2018 roku na liczącej 951 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.