Maciej Materka został powołany na szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego - podaje MON.

W ubiegłym tygodniu do dymisji podał się dotychczasowy szef SKW Piotr Bączek. Funkcję szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego pełnił od listopada 2015 roku.

Zastępcami szefa SKW są ppłk Marek Utracki i płk Tomasz Grudziński.

Zgodnie z przepisami, szefa SKW powołuje i odwołuje premier na wniosek szefa MON, po zasięgnięciu opinii prezydenta oraz sejmowej speckomisji i rządowego kolegium ds. służb specjalnych.

Materka wcześniej pełnił funkcję dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa w MSWiA. Wcześniej pracował też w służbach specjalnych UOP, ABW i CBA. Materka był m.in. pełnomocnikiem ds. kontroli przetwarzania danych osobowych w CBA od początku powstania tej funkcji w 2010 r. W połowie 2015 r. złożył wniosek o odejście ze służby. Ówczesny szef CBA Paweł Wojtunik pozytywnie wyrażał się o jego pracy w Biurze. Również sejmowa komisja przyjęła wówczas sprawozdanie z jego pracy.

W ubiegły wtorek prezydent Andrzej Duda na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego dokonał zmian w składzie rządu - m.in. dotychczasowy wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński został szefem MSWiA w miejsce Mariusza Błaszczaka, który z kolei zastąpił Antoniego Macierewicza na stanowisku szefa MON.