"Dar Młodzieży" to trzymasztowa fregata - żaglowiec szkolny Akademii Morskiej w Gdyni. W maju, w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, wyruszy w specjalny rejs dookoła świata. Punktem kulminacyjnym wyprawy będzie udział w Światowych Dniach Młodzieży w Panamie w styczniu 2019 roku.

Dwa tygodnie temu fregata trafiła do gdyńskiej Stoczni Remontowej "Nauta". Jak wyjaśniła pełnomocnik ds. mediów rektora Akademii Morskiej w Gdyni, Agnieszka Czarnecka, żaglowiec przechodzi prace konserwacyjno-remontowe przygotowujące do długiego rejsu. Czarnecka zaznaczyła, że przygotowania zbiegają się w czasie z - wymaganą przepisami, cykliczną procedurą - przeglądem potwierdzenia klasy.

Pełnomocnik poinformowała, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni żaglowiec przeszedł w doku dokładne oględziny i remont części podwodnej kadłuba. Został on oczyszczony i pokryty kilkoma warstwami farb zabezpieczających przed korozją, a także przed porostami.

Czarnecka wyjaśniła, że czasie pobytu jednostki w doku wymieniono fragmenty rurociągów, elementy poszycia nadbudówek i międzypokładów. Zdemontowano też, oczyszczono, zakonserwowano, pomalowano i powtórnie zamontowano wał śrubowy ze śrubą napędową, trzon steru, płetwę sterową, kotwice i łańcuchy kotwiczne. Oczyszczono i zakonserwowano również zbiorniki paliwa i słodkiej wody. Podobne prace przeszedł także jeden z silników głównych żaglowca, a będą one kontynuowane po wydokowaniu żaglowca. W planie jest też przebudowa i modernizacja chłodni statku.

Po wydokowaniu zaplanowano też przegląd i ewentualne naprawy olinowania stałego oraz mocowania rei do masztów. Podobne prace czekają też m.in. kabestany, windy i łańcuchy zainstalowane na żaglowcu.

"Ważnym fragmentem prowadzonych prac będzie kompleksowa wymiana stosowanych na statku olejów na biodegradowalne oleje nowej generacji wraz z wymianą i montażem dostosowanych do nich uszczelek" – poinformowała też w komunikacie Czarnecka dodając, że prace te mają zagwarantować spełnienie "ostrych rygorów ochrony środowiska, obowiązujących na wodach i w portach Północnej Ameryki, dokąd fregata popłynie w ramach rejsu dookoła świata". "By wypełnić te najwyższe normy, zamontowane zostaną także, najnowszej generacji, systemy oczyszczania ścieków i fekaliów" – dodała pełnomocnik.

W "Rejs Niepodległości" żaglowiec wypłynie z Gdyni 20 maja. Uczestnicy rejsu zostaną wybrani w konkursie, który został ogłoszony w końcu ub.r. Załogę – obok zwycięzców konkursu, stanowić będą studenci akademii morskich oraz młodzi ludzie z różnych kontynentów, pochodzący z niezamożnych rodzin, zaangażowani na rzecz innych w lokalnej społeczności. Zostaną oni wytypowani przez salezjańskie placówki na całym świecie.

W ciągu dziewięciu miesięcy "Dar Młodzieży" ma dopłynąć do Panamy, gdzie będzie miała miejsce kolejna edycja Światowych Dni Młodzieży. W każdym z portów, do których zawinie po drodze, odbędzie się impreza promująca Polskę i jej niepodległość.

Organizatorem wyprawy są Akademia Morska w Gdyni, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Salezjański Wolontariat Misyjny "Młodzi Światu". (PAP)

autor: Anna Kisicka