Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi BBN gen. bryg. Jarosław Kraszewski odwołał się do premiera od decyzji SKW o cofnięciu mu dostępu do informacji niejawnych - poinformował rzecznik prasowy Biura Bezpieczeństwa Narodowego Marcin Skowron.

W piątek gen. bryg. Jarosław Kraszewski został poinformowany przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego o cofnięciu mu dostępu do informacji niejawnych. Podległa MON SKW wszczęła wobec generała pod koniec czerwca postępowanie sprawdzające.

Już wówczas BBN zapowiadało, że gen. Kraszewski "najprawdopodobniej" odwoła się od decyzji.

Reklama