Pakiet pięciu projektów ustaw, które mają ułatwić prowadzenie działalności przez przedsiębiorców, tzw. Konstytucja Biznesu, Sejm skierował w piątek do komisji nadzwyczajnej ds. deregulacji. Posłowie odrzucili wnioski Jerzego Meysztowicza (Nowoczesna), by skierować projekty do komisji gospodarki.

Konstytucja Biznesu to pakiet pięciu projektów ustaw dot. zmian w prawie gospodarczym. Została ogłoszona przed rokiem, podczas Kongresu 590 w Rzeszowie, przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego.

Pierwsze czytanie pakietu pięciu projektów odbyło się w Sejmie w czwartek wieczorem. W wyniku piątkowych głosowań projekty trafią do komisji nadzwyczajnej ds. deregulacji, a komisja gospodarki i rozwoju ma tylko przedstawić swoją opinię w ich sprawie.

Jerzy Meysztowicz (Nowoczesna) domagał się, by projekty trafiły do kierowanej przez niego komisji gospodarki i rozwoju. "Nie chcecie tych projektów skierować do tej komisji, bo kieruje nią przedstawiciel opozycji" - zwracał się przed głosowaniem do rządzącej większości.

Na Konstytucję Biznesu składają się projekty: Prawa przedsiębiorców; ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców; ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP; ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

"Projekty regulują ogólne zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej w Polsce, wzmacniając przy tym najważniejsze gwarancje wolności i praw przedsiębiorców" - informował podczas czwartkowej debaty wiceminister gospodarki Mariusz Haładyj. Podkreślił, że będzie to systemowa ustawa dla przedsiębiorców.

Najobszerniejszym z projektów składających się na Konstytucję jest projekt Prawa przedsiębiorców. Ma on zastąpić ustawę z 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Prawo to ma ustalać podstawowe zasady prawne odnoszące się do przedsiębiorców. Projekty wprowadzają szereg rozwiązań, takich jak - co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone; działalność nierejestrową; ulgę na start dla początkujących przedsiębiorców; objaśnienia prawne; powołanie Rzecznika MŚP. Przygotowana została osobna ustawa dla inwestorów zagranicznych. (PAP)

autor: Piotr Śmiłowicz

edytor: Jacek Ensztein