Celem spotkań Grupy Wyszehradzkiej (V4) jest rozmowa o problemach, które dotyczą naszych państw; chcemy też, aby nasz głos w Unii Europejskiej był lepiej słyszalny, ważniejszy i brany pod uwagę - oświadczył w Budapeszcie marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Marszałek bierze w piątek udział w nieformalnym spotkaniu z szefami parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej, którego gospodarzem jest przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier Laszlo Koever. W spotkaniu biorą też udział: Milan Sztech i Radek Vondraczek - przewodniczący Senatu i Izby Poselskiej Republiki Czeskiej - oraz przewodniczący Rady Narodowej Republiki Słowackiej Andrej Danko.

W rozmowach miał też uczestniczyć marszałek Sejmu Marek Kuchciński, jednak w czwartek wieczorem wrócił z Budapesztu do Polski. Marszałek zapoznaje się z bieżącym stanem prac komisji sejmowych m.in nad projektami ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Kuchciński uczestniczył w czwartkowej, półoficjalnej części spotkania przewodniczących parlamentów Grupy Wyszehradzkiej.

"Spotykamy się często i rozmawiamy o problemach, które dotyczą naszych państw, o tym, aby nasz głos w Unii Europejskiej był lepiej słyszalny, ważniejszy i brany pod uwagę. Taki jest cel naszych spotkań" - podkreślił w rozmowie z dziennikarzami Karczewski. Według niego piątkowe spotkanie jeszcze bardziej wzmocni ten głos.

Marszałek poinformował, że rozmowy podczas spotkania przedstawicieli V4 dotyczyły wzmocnienia roli parlamentów krajowych w UE. Zdaniem Karczewskiego, wzmocni to też samą Wspólnotę i więzi pomiędzy państwami członkowskimi. Ocenił, że ten proces nie jest sprzeczny z unijnymi traktatami.

Karczewski zaznaczył, że elementem spotkania V4 są też rozmowy o cenach leków. "Leki z koncernów zachodnich będą tańsze w Polsce" - zadeklarował marszałek Senatu.

Karczewski przekonywał, że to jest praktyczne odzwierciedlenie tego, jak państwa Grupy Wyszehradzkiej - czasami poszerzone o innej kraje - mogą działać wspólnie, dochodząc do dobrych rozwiązań.

Jak wskazał marszałek, podczas kolejnej sesji spotkania, szefowie parlamentów V4 będą rozmawiać o możliwości rozszerzenia Unii Europejskiej. "Będziemy przedstawiali swoje stanowiska (...). Myślę, że osiągniemy w tym zakresie daleko idący kompromis - jesteśmy zwolennikami rozszerzania i otwarcia UE na inne kraje" - oświadczył Karczewski.

Marszałek Senatu ocenił także, że jest "duża nadzieja" państw Europy Wschodniej na rychłe uczestnictwo we Unii. "Chcemy te procesy integracyjne przyśpieszać. Zależy nam na tym, aby Unia Europejska była silna, również innymi krajami - powiedział Karczewski.

Wizyta marszałka Senatu na Węgrzech, jak podaje senackie biuro prasowe, potrwa do niedzieli. Oprócz spotkania w piątek z szefami parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej marszałek Karczewski wręczy Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej węgierskiemu ministrowi Csabie Latorcaiowi.

W sobotę Karczewski spotka się z dziećmi i młodzieżą polonijną, później będzie rozmawiać z liderami Polonii węgierskiej. W niedzielę marszałek Senatu złoży kwiaty m.in. przed pomnikami: Solidarności Polsko-Węgierskiej 1956 r. i Józefa Bema oraz pod Pomnikiem Męczenników Katynia.

Grupa Wyszehradzka to organizacja regionalna skupiająca państwa Europy Środkowej: Polskę, Czechy, Węgry i Słowację. Współpraca wewnątrz V4 opiera się na dialogu politycznym, który możliwy jest dzięki licznym spotkaniom prezydentów, premierów, ministrów i szefów instytucji państwowych oraz przewodniczących parlamentów. Istotne są także działaniach resortów (współpraca sektorowa) oraz władz samorządowych.