W polityce zagranicznej kierujemy się trzema priorytetami - bezpieczeństwem, rozwojem oraz budową międzynarodowego autorytetu naszego kraju - podkreślił w środę szef MSZ Witold Waszczykowski. Imperatywem naszych działań jest dbałość o dobrobyt Polaków - oświadczył.

Minister spraw zagranicznych wziął udział w odbywającym się w Sejmie Dniu Ameryki Łacińskiej, zorganizowanym przez m.in. Kancelarię Sejmu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Uczestnicy spotkania rozmawiali m.in. o miejscu Ameryki Łacińskiej w polityce zagranicznej Polski i perspektywach współpracy z państwami regionu.

Zdaniem szefa MSZ spotkanie w Sejmie pozwoli zastanowić się nad rolę Ameryki Łacińskiej w polskiej polityce zagranicznej i jej miejscem na "mapie" priorytetów naszego kraju. "Możemy przy tej okazji zapoznać się z latynoamerykańską wizją relacji regionu Ameryki Łacińskiej i Karaibów z Unią Europejską i Polską" - wskazał.

Waszczykowski podkreślił, że trzy priorytety, którymi kieruje się Polska w swojej polityce zagranicznej, to bezpieczeństwo, rozwój oraz budowa międzynarodowego autorytetu Polski. Wyjaśnił, że nasz kraj postrzega kwestię bezpieczeństwa w wymiarze sojuszniczym (m.in. UE oraz NATO), regionalnym (z krajami sąsiedzkimi) a także krajowym.

Jak dodał, Polska w tematyce bezpieczeństwa, prowadzi intensywne rozmowy m.in. o walce z terroryzmem, narkotykami, przestępczością zorganizowaną oraz o tym, jak zwalczać korupcję czy pranie brudnych pieniędzy.

Minister SZ zaznaczył, że "imperatywem" polityki zagranicznej naszego kraju jest rozwój, czyli - jak wyjaśnił - dbałość o dobrobyt Polaków oraz wzmocnienie pozycji gospodarczej Polski.

Wskazał, że rządowi zależy także na dbaniu o wizerunek naszego kraju, w oparciu o zasady takie, jak "przywiązanie do wolności, uznanie pokojowego współistnienia narodów, pielęgnowanie pamięci o przeszłości, przy jednoczesnym dostrzeganiu wzywań współczesności".

Szef MSZ podkreślił, że istotnym jest "utrzymanie stabilności i przewidywalności środowiska międzynarodowego, poszanowanie zasad demokratycznych, również przywiązanie do wartości chrześcijańskich, co - jak zaznaczył - łączy Polskę ze światem latynoamerykańskim.