51.posiedzenie Sejmu dobiegło końca. Posłowie dali zielone światło nowej formacji– Służbie Ochrony Państwa, debatowali nad poprawkami do ustawy budżetowej i uchwalili zmiany w podatkach.

To jednak nie wszystko, bo w ciągu dwudniowego posiedzenia Sejm uchwalił 11 ustaw. Oto najważniejsze zmiany.

Budżet z poprawkami

Poprawa wyniku budżetu państwa pozwoliła odnaleźć brakujące 9,4 mld złotych i znowelizować ustawę budżetową na 2017 rok uwzględniając wydatki państwa. Te obejmują m.in. wypłaty rekompensat dla górników za utracone deputaty węglowe czy zrekompensowanie KRRiT ubytku wpływów abonamentowych z tytułu zwolnień z opłat abonamentowych za ostanie 7 lat. Jest też więcej pieniędzy na zdrowie. W noweli przewidziano bowiem sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej. Jak czytamy na sejmowych stronach, zaproponowane rozwiązania nie zmieniają podstawowych wielkości budżetu wynikających z ustawy budżetowej na 2017 r. z 16 grudnia 2016 r.

Reklama

Strzelnica w każdym powiecie

Reklama

Posłowie poparli pomysł MON, zgodnie z którym strzelnice mają być dostępne w każdym powiecie. Sejm przyjął nowelę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W myśl jej przepisów, korzystając ze środków z budżetu obronnego, będzie można przekazywać samorządom dotacje na budowę i remonty strzelnic oraz rozwijanie sportu strzeleckiego. Jednym z warunków dotowania strzelnic ma być możliwość szkolenie wojska. Jak czytamy na stronie Sejmu, projekt przewiduje również, że MON będzie mogło dotować pomniki upamiętniające tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego.

Służba Ochrony Państwa w miejsce BOR?

Komisja sejmowa zajmie się projektem o Służbie Ochrony Państwa, czyli nowel formacji, która będzie odpowiedzialna za ochronę osób i obiektów o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania państwa.

CIT, VAT, akcyza. Szykują się zmiany w podatkach

Obrady rozpoczęła debata nad zmianami w podatkach, a tych w 2018 roku szykuje się wyjątkowo dużo. Chodzi o nowelę ustawy o CIT, VAT, a także przepisów o podatku akcyzowym.

Ta pierwsza dotyczy ujawnieniu danych podatkowych wynikających z zeznań największych firm na rynku. Przejęcie nie tylko skarbowej, ale także społecznej kontroli nad funkcjonowaniem firm dotyczy nawet 2 tysięcy podmiotów. Mowa o najbogatszych firmach, których przychody przekraczają 50 mln euro, a także o podatnikach działających w formie podatkowej grupy kapitałowej (PGK), którzy będą musieli ujawnić dane niezależnie od wysokości osiąganych przychodów. Wdrożenie nowych przepisów wiąże się ze zniesieniem tajemnicy skarbowej w stosunku do niektórych danych ujawnionych przez firmy w zeznaniach podatkowych. Projekt trafił do komisji.

Komisja ds. finansów publicznych zajmie się także zmianami w akcyzie. Część posłów opowiedziała się za opodatkowaniem e-papierosów i tzw. liquidów – te będą traktowane tak samo jak tradycyjne wyroby tytoniowe. Wprowadzenie tego pomysłu ma zaowocować dodatkowymi wpływami do budżetu. Producenci papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich zostaną objęci obowiązkiem banderolowania towaru. Nie sposób nie stwierdzić, że koszty zostaną scedowani na palaczy, którzy już teraz mogą spodziewać się wyższych cen e-papierosów i liquidów.

Najbardziej znaczącą sprawą wydaje się jednak przyjęcie przez Sejm ustawy o split payment. Chodzi o nowelę ustawy o VAT, zakładającą mechanizm podzielonej płatności, który miałby obowiązywać od 1 kwietnia przyszłego roku. Podatnicy VAT, obok rachunku bankowego firmy, będą odtąd posiadali rachunek VAT. W jakim celu? Istota tego rozwiązania polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę będzie dokonywana w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto będzie płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy. Pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku VAT, trafiać będzie na specjalny rachunek bankowy dostawcy – rachunek VAT, który będzie nieodpłatnie utworzony i prowadzony przez bank. Takie rozwiązanie ma uszczelnić system podatkowy i zapobiegać nadużyciom.

Informacje o poprzednich sesjach znajdziesz tutaj>>>

Źródło: www.sejm.gov.pl