Rozbudowa systemu regazyfikatorów, powstanie drugiego nabrzeża dla małych i średnich jednostek oraz uruchomienie przeładunku kolejowego to najbliższe plany dot. terminala LNG w Świnoujściu – podali przedstawiciele Grupy Kapitałowej Gaz-System, w skład której wchodzi spółka Polskie LNG.

„Program rozbudowy terminala LNG w Świnoujściu jest bardzo ambitny, dlatego, że rynek wymusza na nas rozwój” - zapowiedział prezes Spółki Polskie LNG Bartłomiej Słoma w czwartek w Szczecinie. „Rynek jest ekspansywny, a my widzimy w rejonie Morza Bałtyckiego ogromne szanse. Kto tego nie zrozumie w porę, ten będzie patrzył, jak jest wyprzedzany przez konkurencję. Rozbudowa to działanie komercyjne, ale dla nas jest też ważny aspekt związany z bezpieczeństwem energetycznym państwa” - wyjaśnił.

„Dostrzegamy potencjał w otwarciu się terminala w kierunku morza. Oznacza to możliwość przeładunku gazu na mniejsze jednostki, czy możliwość bunkrowania, czyli używania LNG jako paliwa dla statków” - powiedział dyrektor pionu rozwoju Gaz-System Paweł Jakubowski. „Chcemy wykorzystać Świnoujście jako źródło LNG dla mniejszych lokalnych terminali w basenie Morza Bałtyckiego, które nie posiadają zdolności odbierania gazu od najnowocześniejszych jednostek typu q-flex, ale mają mniejsze zbiorniki i potrzebują źródła dostaw” - oznajmił.

Jakubowski dodał, że analizowana jest także „możliwość zbudowania w przyszłości jednostki kogeneracyjnej, która produkowałaby ciepło potrzebne dla terminala w celu regazyfikacji LNG, ale też byłoby źródłem energii elektrycznej”.

Gaz-System podjął decyzję o rozbudowie systemu regazyfikatorów, co zwiększa potencjał regazyfikacyjny do 7,5 mld m sześc. „Przy dzisiejszej wielkości rynku oznacza pokrycie połowy zapotrzebowania gazu w Polsce. Polskie LNG prowadzi obecnie prace projektowe i procedury przetargowe” - tłumaczył Jakubowski. Wstępny harmonogram zakłada rozpoczęcie prac budowlanych w drugim kwartale 2019 r. Szacowany koszt inwestycji to 104 mln zł.

Planowane jest powstanie drugiego nabrzeża, które umożliwi załadunek i rozładunek zbiornikowców małej i średniej skali, a także bunkrowanie skroplonego gazu ziemnego, czyli traktowanie terminala LNG jako stacji paliw dla jednostek. Uzyskanie pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie prac wstępnie planowane jest na I kwartał 2021 r. Planuje się, że nowe nabrzeże zostanie oddane do użytkowania w 2022 r. Szacunkowa wartość inwestycji to ponad 210 mln zł.

Spółka rozważa także wykorzystanie istniejącej już bocznicy kolejowej, której uruchomienie pozwoliłoby na przeładunek gazu skroplonego do kontenerów kolejowych. Jakubowski zaznaczył, że w najbliższym czasie zostanie podjęta decyzja co do ewentualnej budowy trzeciego zbiornika na terenie terminala LNG w Świnoujściu.

W czwartek w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie podpisano porozumienie między przedstawicielami spółki Polskie LNG a Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, dotyczące wymiany informacji i dokumentacji niezbędnej do budowy drugiego nabrzeża.

Jak poinformował wojewoda zachodniopomorski Krzysztof Kozłowski, „Zarząd Portów uzyskał 60 mln zł dotacji z Centrum Unijnych Projektów Transportowych z Ministerstwa Rozwoju na budowę stosownego nabrzeża i infrastruktury dostępowej”.

„Naszą ambicją jest, aby zespół portów Szczecin – Świnoujście był głównym portem dla Morza Bałtyckiego i mamy szansę to zrealizować. Port gazowy jako port wiodący dla Morza Bałtyckiego to nie kwestia czy, ale kiedy” - podkreślił prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Dariusz Słaboszewski.

Terminal LNG im. Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu rozładował od grudnia 2015 r. 22 statki, w tym 16 z kontraktu z Kataru oraz dwa norweskie i po jednym ze Stanów Zjednoczonych i Kataru spoza kontraktu.

Z informacji spółki wynika także, że poza projektem rozbudowy świnoujskiego terminalu LNG prowadzi również inne projekty m.in. budowę gazociągu Baltic Pipe w ramach korytarza norweskiego. Spółka realizuje też rozbudowę krajowej sieci przesyłowej. W najbliższych latach ma powstać ponad 2 tys. km nowych gazociągów przesyłowych.

Moc regazyfikacyjna terminala w Świnoujściu wynosi obecnie 5 mld m sześc. rocznie, czyli mnie więcej tyle, ile wynosi jedna trzecia polskiego zapotrzebowania. Gazoport jest zbudowany w taki sposób, że istnieje potencjał powiększenia mocy regazyfikacyjnej do 10 mld. m sześc. rocznie.

W ramach inwestycji w Świnoujściu wybudowano nowy falochron o długości ok. 3 km, nabrzeże wraz z systemem cumowniczym umożliwiającym rozładunek zbiornikowców LNG o pojemności ładunkowej od 120 tys. m sześc. LNG do około 217 tys. m sześc. LNG (Q-flex), dwa kriogeniczne zbiorniki do składowania procesowego LNG (każdy o pojemności około 160 tys. m sześc.), instalacje do regazyfikacji LNG oraz gazociąg Świnoujście-Szczecin o długości 85 km łączący Terminal LNG z polskim systemem przesyłowym. (PAP)

autor: Marta Zabłocka

edytor: Sonia Sobczyk