W najbliższych dniach zostaną odsłonięte dwie nowe tablice na grobie Nieznanego Żołnierza, poświęcone obrońcom osiedli polskich na Wołyniu i Małopolski południowo-wschodniej - powiedział PAP sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Michał Dworczyk.

"Tablice zostaną umieszczone z inicjatywy ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Chodzi konkretnie o żołnierzy, którzy bronili lokalną polską społeczność przed nacjonalistami ukraińskimi z OUN i UPA" - podkreślił Dworczyk.

"Przy tej okazji, należy również podziękować posłowi Tomaszowi Rzymkowskiemu z Kukiz 15, który także zabiegał o takie upamiętnienie"- dodał.

Upamiętnienie ma dotyczyć wydarzeń m.in. w: Korytnicy(12 marca 1944r.), Narolu(21-22 maja 1944 r.), Rzeczycy(2 czerwca 1944 r.) i Birczy(1945-46 r.).

To kolejne tablice na grobie Nieznanego Żołnierza. Ostatnie odsłonięcie tablicy pamiątkowej na filarze Grobu Nieznanego Żołnierza poświęconej Żołnierzom Wyklętym odbyło się 15 sierpnia 2016 r., w dniu święta Wojska Polskiego. Zostało wówczas upamiętnionych dziewięć wydarzeń - głównie bitwy i potyczki podziemia akowskiego i poakowskiego z NKWD, Armią Czerwoną, UB i Ludowym Wojskiem Polski. Upamiętniona została także Obława Augustowska oraz śmierć ostatniego Żołnierza Wyklętego Józefa Franczaka, ps. "Lalek", który zginął w 1963 r.

24 stycznia 1925 r. Rada Ministrów uchwaliła budowę Grobu Nieznanego Żołnierza w arkadach Pałacu Saskiego w Warszawie. W centrum pomnika, umieszczonego w trzech środkowych arkadach Pałacu, znalazła się płyta z szarego kamienia z napisem "Tu leży żołnierz polski poległy za Ojczyznę". Na stalowej płycie wewnątrz napisano "Dnia 2 XI 1925 roku zostały złożone w tym miejscu zwłoki nieznanego żołnierza polskiego przeniesione z wybranego losem pobojowiska lwowskiego", zaś na trumnie wyryto "Trumna ta zawiera zwłoki Nieznanego Żołnierza polskiego wzięte z mogiły lwowskiej dnia 29 X 1925 roku" Na filarach znalazły się pierwsze granitowe tablice z miejscami bitew z lat 1914-20. (PAP)