W trakcie dwudniowej konferencji w Krakowie 130 prelegentów i ponad tysiąc uczestników z całego świata dyskutuje o cyfrowych wyzwaniach dla Europy, m.in. o bezpieczeństwie obiektów ważnych z punktu widzenia państw i społeczeństw, takich jak szpitale, lotniska czy banki, oraz o potencjale państw członkowskich NATO w zakresie cyberobrony.

Krzysztof Szczerski mówił w poniedziałek, że prezydent Andrzej Duda wspiera działania dotyczące cyberbezpieczeństwa, bo jest ono istotne w trzech kluczowych obszarach. "Po pierwsze, jest to ten obszar działania, który łączy w sobie niezwykle dynamicznie rozwój technologiczny z podstawowymi wartościami politycznymi, których powinniśmy strzec, na których przestrzeganie powinniśmy kłaść nacisk" – mówił Szczerski. Wśród tych fundamentalnych wartości wymienił m.in. prawa człowieka, prawa obywatela, wolność, bezpieczeństwo, prywatność.

Minister dodał, że szybki rozwój technologii w cyberprzestrzeni "może mieć i ma bezpośredni wpływ także na procesy demokratyczne w państwach", o czym - jak przypomniał Szczerski - prezydent Andrzej Duda mówił występując na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Reklama

"Dzisiaj musimy także dbać o cyberbezpieczeństwo procesów demokratycznych zachodzących w poszczególnych państwach, bo także i one są narażone na działania niezgodne z zasadami przejrzystości prawa, ze względy na rosnące możliwości technologicznego wpływania na procesy demokratyczne we współczesnym świecie" - powiedział Szczerski.

Jak podkreślił, cyberbezpieczeństwo to także szansa ekonomiczna istotna dla naszej części Europy. "Możemy stać się technologicznymi i biznesowymi liderami rozwoju w kwestii cyberbezpieczeństwa" - mówił. "To jest nasza wielka szansa, także szansa tego regionu na znalezienie swoich przewag konkurencyjnych, jeśli chodzi o przyszłość gospodarczego rozwoju Europy" - dodał Szczerski.

Zaznaczył, że cyberbezpieczeństwo to "wrażliwy i ważny" obszar współpracy NATO i UE. Minister przypomniał, że to właśnie na szczycie NATO w Warszawie wytyczono "mapę drogową" w tym zakresie. "Cyberbezpieczeństwo jest tym obszarem, w którym wsparcie wzajemne UE i NATO może być najbardziej skuteczne” - mówił Szczerski.(PAP)

autor: Małgorzata Wosion-Czoba

edytor: Anna Mackiewicz