5 października Sąd Rejonowy w Olsztynie zaplanuje terminy rozpraw w rozpoczynającym się ponownym procesie byłego prezydenta Olsztyna Czesława Małkowskiego. Odpowiada on za zgwałcenie urzędniczki. Poprzedni wyrok bezwzględnego więzienia, sąd II instancji po apelacji uchylił.

To Sąd Rejonowy w Olsztynie zajmie się ponowną sprawą Małkowskiego (godzi się na podanie do publicznej wiadomości nazwiska), ponieważ Sąd Rejonowy w Ostródzie, przed którym toczył się pierwszy proces b. prezydenta Olsztyna, teraz nie chciał prowadzić postępowania.

Jak podał PAP rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie Olgierd Dąbrowski-Żegalski, Sąd Rejonowy w Olsztynie w drugiej połowie września wysłał do stron zawiadomienie, że w dniu 5 października odbędzie się posiedzenie organizacyjne w sprawie b. prezydenta. Sąd poinformował strony, że w najbliższym czasie - w październiku, listopadzie i grudniu - zostało zaplanowanych w sumie dziewięć terminów rozprawy. Sąd jednocześnie wezwał strony do przedłożenia stanowiska odnośnie zaplanowanych terminów- wyjaśnił sędzia Dąbrowski-Żegalski.

O tym, że ponowny proces Małkowskiego toczyć się będzie ostatecznie w Olsztynie zdecydował Sąd Najwyższy. Pod koniec czerwca Sąd Rejonowy w Olsztynie wystąpił do Sądu Najwyższego o przekazanie sprawy oskarżonego o gwałt Czesława Jerzego Małkowskiego do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości.

Reklama

Tutejsi sędziowie uznali, że mogliby nie zachować bezstronności choćby dlatego, że oskarżony to osoba powszechnie znana, a sprawa jego odwołania w związku z zarzutami sformułowanymi w akcie oskarżenia była przedmiotem referendum przeprowadzonego wśród mieszkańców Olsztyna. Ponadto we wniosku wskazano, że szereg sędziów Sądu Rejonowego w Olsztynie wyłączyło się z prowadzenia sprawy, a w przeszłości sprawa była już przekazana do rozpoznania sądowi innemu niż ten, który miejscowo jest właściwy.

Reklama

Sąd Najwyższy nie uwzględnił jednak wniosku o przekazanie sprawy i nie podzielił zawartych we wniosku Sądu Rejonowego argumentów.

Sąd Najwyższy zwrócił też uwagę, że sprawa dotyczy wydarzeń sprzed wielu lat, a oskarżony nie pełni już funkcji prezydenta. W jego ocenie brak jest zatem uzasadnionych podstaw do twierdzenia, że sędziowie sądu w Olsztynie nie mogą rozpoznać tej sprawy bezstronnie.

W 2015 r. Sąd Rejonowy w Ostródzie, po czteroletnim procesie, skazał Małkowskiego na 5 lat więzienia oraz zakazał mu przez 6 lat sprawowania kierowniczych stanowisk w jednostkach samorządu terytorialnego. Małkowski został wówczas uznany za winnego zgwałcenia urzędniczki, która była w ostatnich tygodniach ciąży oraz usiłowania gwałtu, przy czym - w ocenie sądu - czynu tego miał się dopuścić, wykorzystując relację zależności. Z powodu przedawnienia, umorzone zostały natomiast zarzuty dotyczące molestowania podwładnych.

Po rozpatrzeniu apelacji złożonych przez prokuraturę i obrońcę Małkowskiego, Sąd Okręgowy w Elblągu uchylił wyrok skazujący byłego prezydenta w części dotyczącej gwałtu i usiłowania gwałtu i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenie przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

Czesław Małkowski był prezydentem Olsztyna od 2001 r., przez prawie przez dwie kadencje, do 2008 r., gdy mieszkańcy Olsztyna odwołali go w referendum lokalnym po wybuchu tzw. seksafery w ratuszu. Mimo toczącego się śledztwa, a potem nierozstrzygniętej sprawy przed ostródzkim sądem, Małkowski dwukrotnie (w wyborach samorządowych w 2010 r. i 2014 r.) kandydował na urząd prezydenta Olsztyna. Za każdym razem przegrywał nieznacznie w II turze z obecnym włodarzem miasta Piotrem Grzymowiczem. Zdobył natomiast mandat radnego, który nadal sprawuje.