Mieszkańcy Niemiec obawiają się przede wszystkim terroryzmu, politycznego radykalizmu i napięć związanych z napływem cudzoziemców - wynika z ankiety zakładu ubezpieczeniowego R+V, której wyniki opublikowano w czwartek. Obawy spadły w porównaniu z 2016 rokiem.

Do obaw przed terroryzmem przyznało się 71 proc. uczestników ankiety, co oznacza spadek o dwa punkty procentowe w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Politycznego radykalizmu obawia się 62 proc. pytanych; w 2016 roku odsetek ten wynosił 68 proc. 61 proc. deklaruje obecnie lęk przed napięciami spowodowanymi napływem obcokrajowców, a rok temu takie obawy wyrażało 67 proc. pytanych.

Do rekordowo niskiego poziomu spadły natomiast obawy związane z sytuacją gospodarczą i finansową, w tym strach przed bezrobociem.

Wzrosły natomiast obawy przed klęskami żywiołowymi (o 4 pkt proc. do 56 proc.) i trującymi składnikami w żywności - o 1 pkt proc. do 58 proc.

Zakład ubezpieczeniowy R+V od 1996 roku przeprowadza sondaż dotyczący lęków Niemców. W najnowszej edycji ankiety uczestniczyło 2,4 tys. osób. Autorzy poinformowali, że najnowszy sondaż przeprowadzono w czerwcu i lipcu br., a więc kilka tygodni po zamachu w Londynie, ale przed terrorystycznym atakiem w Barcelonie.