Prok. Marta Pętkowska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Przemyślu, która w czerwcu br. oskarżyła ich o te czyny, poinformowała w poniedziałek PAP, że oskarżeni wnioskowali o dobrowolne poddanie się karze i sąd skazał ich bez przeprowadzenia rozprawy. Wyrok nie jest prawomocny.

Zdaniem oskarżenia grupę przestępczą zorganizował i kierował nią 48-letni Emil Ł. Oprócz tych zarzutów prokuratura oskarżyła go też o nabycie w grudniu 2015 r. w Przemyślu, od ustalonych osób, dowodu osobistego i paszportu, a następnie polecenie Ihorowi S. przerobienia tych dokumentów i ich zbycie za kwotę odpowiednio 1,4 tys. zł i 3,1 tys. zł.

Ł. został oskarżony też o zbycie innego dowodu osobistego za 1,1 tys. zł oraz czterech innych paszportów za łączną kwotę 8 tys. zł. Prokuratura zarzuciła mu również, że w okresie od lutego 2015 r. do kwietnia 2016 r. w Medyce, działając w warunkach czynu ciągłego oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nielegalnie wywiózł na Ukrainę co najmniej 25 dokumentów potwierdzających cudzą tożsamość: dowodów osobistych i paszportów.

Zdaniem oskarżenia Ł. posiadał bez zezwolenia broń palną, amunicję, tłumik do broni palnej, które następnie zbył za łączną kwotę prawie 16 tys. zł. Emil Ł. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, złożył wyjaśnienia i dobrowolnie poddał się karze.

Sąd skazał go na za te czyny na 2,5 roku więzienia w zawieszeniu na 5 lat, dozór kuratora sądowego w okresie zawieszenia kary, a także 2,4 tys. zł grzywny. Sąd orzekł też przepadek korzyści majątkowej uzyskanej z popełnionych przestępstw w wysokości 29,5 tys. zł.

Jest to kara w wymiarze uzgodnionym z prokuraturą.

Pętkowska poinformowała, że zawieszenie kary pozbawienia wolności możliwe było przy zastosowaniu nadzwyczajnego jej złagodzenia, które jest przewidziane „dla sprawców współdziałających z organami ścigania, którzy ujawnili istotne okoliczności popełnionych przestępstw, a także osoby w nich uczestniczące”.

Wraz z Emilem Ł. sąd skazał jeszcze: Sylwię J., Ewę M. i Marka S. za udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się podżeganiem do zbycia polskich dokumentów tożsamości, przygotowaniem do ich podrobienia, bezprawnym przewożeniem przez granicę, a także za popełnienie przestępstw związanych z podżeganiem innych osób do sprzedaży dokumentów tożsamości i przywłaszczeniem dokumentu tożsamości.

Piąty oskarżony - Robert N. został skazany za zbycie własnego paszportu, w celu wykorzystania go jako oryginalnego dokumentu przez cudzoziemca do legalizacji pobytu na terytorium państw Unii Europejskiej.

Wobec tych czworga oskarżonych orzeczono kary od 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata do 1,5 roku w zawieszeniu na 4 lata, grzywny, dozór kuratora w okresie zawieszenia kary, przepadek korzyści uzyskanej z popełnionego przestępstwa.

Pętkowska dodała, że ze sprawy wyłączono materiały przeciwko kilku podejrzanym; wobec dwóch z nich skierowano do sądu wnioski o warunkowe umorzenie postępowania karnego, a przeciwko jednej osobie, która sprzedała swój dokument tożsamości, zostanie skierowany do sądu akt oskarżenia.

Natomiast wobec Ihora S., który ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości, zawieszono postępowanie karne i wydano za nim list gończy (PAP)