Obowiązująca konstytucja w październiku będzie miała 20 lat, czas najwyższy, aby zacząć dyskusję nad zmianami w konstytucji; powinny one iść w kierunku demokracji bezpośredniej - powiedział szef NSZZ "Solidarność" Piotr Duda.

Piotr Duda podkreślił, że w październiku tego roku minie 20 lat od wejścia w życie obecnej konstytucji z 1997 r. "I czas najwyższy, aby zacząć dyskusję nad zmianami tej konstytucji, bo mimo wielu zapisów, które są pozytywne dla ludzi pracy, pozytywne dla obywateli, z tych zapisów nie wynika nic" - ocenił szef "Solidarności".

Przywołał art. 12. konstytucji, który mówi, że konstytucja gwarantuje wolność zrzeszania się i funkcjonowania związków zawodowych. "Jak się to ma do rzeczywistości, jak się to ma do konstytucji, do przestrzegania prawa? (...). A największe problemy mieliśmy przez ostatnie osiem lat poprzednich rządów, gdzie łamana była konstytucja właśnie w art. 12, bo wyrzucano młodych ludzi, którzy zakładali związki zawodowe" - powiedział szef "S".

"Bardzo ważne aspekty dotyczące zmian w konstytucji powinny iść w kierunku demokracji bezpośredniej. Chcemy wzmocnienia referendów krajowych i lokalnych, nie chcemy łaski (ze strony) parlamentarzystów, aby to oni wydawali zgodę, czy ma być referendum obywatelskie, czy nie. Dlatego tak ważne jest to, abyśmy w przyszłej nowej konstytucji o tym nie zapominali" - podkreślił szef Solidarności.

Piotr Duda przypomniał też o obywatelskim projekcie konstytucji, który został przygotowany w 1994 r. przez Społeczną Komisję Konstytucyjną na zlecenie Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", przy współpracy Sekretariatu Ugrupowań Centroprawicowych i Niepodległościowych. "Wtedy nie zgadzaliśmy się z projektem konstytucji przygotowanym przez komisję konstytucyjną Zgromadzenia Narodowego. To nie była nasza konstytucja" - zaznaczył.

Jak mówił, projekt obywatelski konstytucji "faktycznie zrywał z PRL-em". "To był projekt konstytucji, którzy szedł w bardzo pozytywnym kierunku, który był oparty na trzech filarach wartości - pierwszy to wartości chrześcijańskie, oparte na społecznej nauce Kościoła (...) drugi - to filar patriotyczno-narodowy oparty na naszej historii, tradycji i trzeci społeczny - rozbudowane prawa socjalne i dialog społeczny" - powiedział Piotr Duda.

Jak ocenił, gdyby projekt obywatelski został poddany pod ocenę obywateli, stałby się konstytucją obowiązującą do dzisiaj.