Najbardziej cieszy nas spadek liczby osób długotrwale bezrobotnych oraz tych po 50. roku życia - podkreśliła w rozmowie z PAP minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, komentując dane Głównego Urzędu Statystycznego na temat bezrobocia.

Główny Urząd Statystyczny podał w czwartek, że stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 7,1 proc. wobec 7,1 proc. w czerwcu. Według GUS, liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych w lipcu spadła o 5 proc. rok do roku.

"Najbardziej jestem zadowolona z malejącej liczby osób długotrwale bezrobotnych. To jest duża szansa dla osób bardzo długo wykluczonych z rynku pracy. Tu są ubytki, spadek o 13 tys. w stosunku do czerwca br." - oceniła w rozmowie z PAP Rafalska. Zwróciła uwagę, że spada też liczba bezrobotnych powyżej 50. roku życia. "To są już cenne tendencje" - stwierdziła.

Jej zdaniem, spadki liczby bezrobotnych mogą się w najbliższym czasie nie powtórzyć. "Za chwilę będą się kończyły prace sezonowe" - przypomniała szefowa resortu pracy.

"We wszystkich głównych miarach rynku pracy przekraczamy rekordowe poziomy. To dla nas bardzo ważne, że rosną wskaźniki zatrudnienia, że spada bierność zawodowa kobiet i mamy cały czas przyśpieszenie wzrostu płac. Oby ta tendencja się utrzymywała" - powiedziała Rafalska.

Przyznała, że spadek bezrobocia może być kłopotliwy dla pracodawców. "Brakuje im chętnych osób do pracy. Zarówno bardziej wykwalifikowanych, jak i niewykfalifikowanych pracowników. Rynek pracownika to olbrzymi atut, ale też zaczynają występować ograniczenia" - zaznaczyła minister.

"Firmy muszą przygotować się na nowe wyzwania. Muszą sięgać głębiej do swoich kieszeni. Często nie da się już znaleźć pracownika, proponując mu minimalne wynagrodzenie. Ten rynek wymusza wzrost płac już nie nie tylko dla pracowników wysoko wykfalifikowanych. Dotyczy to już wszystkich grup zawodowych" - dodała Rafalska.

Według GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w lipcu wyniosła 1,14 mln osób wobec ponad 1,15 mln przed miesiącem.

Stopa bezrobocia liczona według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wyniosła w II kwartale 2017 r. 5 proc. wobec 5,4 proc. w I kwartale 2017 r. - podał GUS.

Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł w II kwartale 56,7 proc. wobec 56,2 proc. kwartał wcześniej, wskaźnik zatrudnienia wyniósł zaś 53,9 proc. wobec 53,2 proc.

GUS poinformował, że liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych w lipcu spadła o 5 proc. rok do roku do 153,4 tys. Miesiąc do miesiąca wzrosła o 12,2 proc. Liczba ofert pracy zgłoszonych w czerwcu wyniosła 136,9 tys., czyli o 6,3 proc. więcej rok do roku.