Komisja ds. budżetu PE proponuje, by budżet UE wyniósł w 2018 r. 161,8 mld euro, o 2,3 mld euro więcej, niż zaproponowała KE. Polityczne priorytety PE w budżecie to wzrost, bezpieczeństwo i zatrudnienie - oświadczył w środę sprawozdawca komisji Siegfried Muresan.

Europosłowie z komisji budżetowej chcą, żeby dodatkowe środki zostały przeznaczone na walkę z kryzysem migracyjnym oraz bezrobociem, przede wszystkim wśród młodych ludzi.

"Polityczne priorytety Parlamentu w budżecie w 2018 r. to wzrost, zatrudnienie i bezpieczeństwo. (...) Zwiększamy środki, które przyczynią się do wzrostu gospodarczego UE i zwiększą naszą konkurencyjność w skali globalnej" - powiedział w środę sprawozdawca komisji Siegfried Muresan, nalężący do frakcji Europejskiej Partii Ludowej.

Eurodeputowani opowiedzieli się m.in. za zwiększeniem wydatków na inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (ang. Youth Employment Initiative), z 366,7 mln euro do 600 mln euro. Finansowanie projektów w ramach programu Horyzont 2020 (program finansowania badań naukowych i innowacji w UE) ma zostać zwiększone o 65 mln euro, programu Erasmus+ o 32 mln euro, a COSME (program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw) o 22,5 mln euro.

Reklama

Deputowani komisji uznali też, że środki na rozwiązanie kryzysu migracyjnego, założone przez KE w budżecie na przyszły rok, są niewystarczające. Dlatego chcą, żeby w przyszłym roku budżet Europolu był większy o 10 mln euro, Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (AMIF) o 30 mln euro, a Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) o 26 mln euro.

Większe o 229 mln euro środki mają być też przeznaczone na współpracę z państwami graniczącymi z UE na wschodzie i południu, po to, by budować większą stabilność w regionie. Deputowani chcą natomiast zmniejszenia przedakcesyjnych funduszy dla Turcji, z uwagi na łamanie praw człowieka i wolności parsy w tym kraju.

O 50 mln euro ma zwiększyć się wsparcie dla młodych rolników w UE. Celem jest walka z bezrobociem na terenach wiejskich.

Jeśli chodzi o płatności w budżecie na przyszły rok, eurodeputowani komisji zwiększyli je do 146,1 mln euro z poziomu 144,8 mln euro.

Parlament Europejski będzie głosował nad wstępną propozycją budżetu na sesji plenarnej 25 października. Następnie rozpoczną się negocjacje z Radą UE dotyczące ostatecznego kształtu budżetu na przyszły rok.