Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przyjęła w czwartek wieczorem bez poprawek nowelę ustawy o ustroju sądów powszechny. Wcześniej także bez poprawek przyjęto nowelę ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

Wniosek o przyjęcie nowelizacji bez poprawek zgłosił senator PiS Marek Martynowski. Z kolei senator PO Jan Rulewski zgłosił wniosek o odrzucenie noweli w całości, podnosząc, że budzi wątpliwości co zgodności z konstytucją. Został on odrzucony przez komisję.

Regulacja została przyjęta przez Sejm w środę, po burzliwym głosowaniu. Nowela zmienia zasady powoływania i odwoływania prezesów sądów przez zwiększenie uprawnień ministra sprawiedliwości oraz m.in. wprowadza zasady losowego przydzielania spraw sędziom.

Z kolei przepis przejściowy przewiduje, że prezesi i wiceprezesi sądów "mogą zostać odwołani przez ministra sprawiedliwości, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, bez zachowania wymogów" określonych w przepisach. Przez pół roku ma też istnieć możliwość dokonania przez prezesów "przeglądu stanowisk funkcyjnych" w sądach, czyli m.in. przewodniczących wydziałów.