Stypendyści Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego apelują o ministra Jarosława Gowina o rozmowę z ministrem Szyszką ws. Puszczy Białowieskiej.

Szanowny Panie Premierze,
Z niepokojem przyjęliśmy Pana niedawną wypowiedź, iż „wydaje się, że Puszczy Białowieskiej nie da się uratować dla następnych pokoleń, jeśli nie zostanie zrealizowany plan, który zarysował Minister Szyszko” (plan ten, realizowany obecnie w Puszczy Białowieskiej, obejmuje cięcia sanitarne na wielką skalę w drzewostanach zaatakowanych przez kornika drukarza, a także wycinanie drzew nie zaatakowanych przez kornika, jak również drzew innych niż świerki). Jako pracownicy polskich jednostek naukowych, specjalizujący się w naukach przyrodniczych i ścisłych, odznaczeni w ostatnich latach stypendiami MNiSW, czujemy się w obowiązku odnieść się do powyższej wypowiedzi, a równocześnie zwrócić się do Pana z prośbą o pomoc. W świetle aktualnej wiedzy naukowej słuszność decyzji podejmowanych obecnie przez Ministra Środowiska w sprawie Puszczy Białowieskiej jest wysoce dyskusyjna. Wskazuje na to opinia wielu wybitnych naukowców, zarówno z Polski jak i innych krajów, którzy kwestionują konieczność sztucznego ograniczania gradacji kornika drukarza, a także stwierdzają, że działania realizowane w Puszczy Białowieskiej nie zahamują jego inwazji, natomiast zaszkodzą bioróżnorodności Puszczy i ciągłości naturalnych procesów w niej zachodzących. Również badania naukowe prowadzone przez niektóre osoby z naszego grona potwierdzają te obawy, a opinie niezależnych ekspertów podważają stanowisko Ministerstwa Środowiska dotyczące zasadności oraz braku alternatyw dla dotychczas realizowanej strategii. Dodatkowo niepokoi nas fakt, że zarządzanie tak wyjątkowym i złożonym ekosystemem, jakim jest Puszcza Białowieska, uwzględnia głównie wiedzę techniczną z zakresu leśnych nauk stosowanych, nastawionych na maksymalizację produkcji surowca drzewnego w lasach gospodarczych, ignorując równocześnie fundamentalne fakty z zakresu nauk przyrodniczych. Biorąc pod uwagę niepokojącą rozbieżność obecnie podejmowanych w Puszczy Białowieskiej działań z aktualną wiedzą naukową, zwracamy się do Pana z prośbą o pomoc w rozwiązaniu narastającego wokół Puszczy konfliktu, w oparciu o rzetelne podstawy naukowe. Jako Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dużą wagę przykłada Pan do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy oraz do wykorzystania nauki w rozwoju społecznym i gospodarczym naszego kraju. Tym bardziej niezrozumiałym jest dla nas fakt, iż jako przedstawiciel środowiska Nauki w naszym kraju popiera Pan działania Ministra Środowiska. Uważamy, że zarządzanie Puszczą Białowieską mogłoby stać się doskonałym przykładem wykorzystania nauki w rozwiązywaniu konfliktów i budowaniu nowoczesnego i silnego Państwa Polskiego, opartego na wiedzy i apolitycznym dążeniu do naukowej prawdy. Dlatego prosimy by zaapelował Pan do Ministra Środowiska, prof. Jana Szyszko, o powstrzymanie obecnie realizowanych w Puszczy Białowieskiej działań i zaproponował powołanie niezależnego zespołu ekspertów, w którego skład będą wchodzić zarówno praktycy leśnictwa, jak i naukowcy- przyrodnicy (ze szczególnym uwzględnieniem specjalistów w zakresie ekologii ekosystemów leśnych i ochrony przyrody), celem wypracowania optymalnego sposobu zarządzania Puszczą Białowieską. Jako młodzi naukowcy wiążący swoje plany zawodowe z Polską liczymy, że pozytywnie rozpatrzy Pan prośbę naszego środowiska o należyte potraktowanie roli nauki w rozwiązywaniu tego sporu.