W latach 2004-2015 większość przestępstw motywowanych nienawiścią nie zostało zgłoszonych na policję - poinformowało Biuro Statystyczne ­Ministerstwa Sprawiedliwości USA. Według szacunków, takich przestępstw jest około 250 tys. rocznie.

Zgodnie z danymi resortu sprawiedliwości, w latach 2011-2015 aż 48 proc. poszkodowanych w przestępstwach motywowanych nienawiścią uważało, że padło ich ofiarą z powodów rasowych. W podanych pięciu latach 90 proc. ataków było zaliczone do brutalnych przestępstw; 62 proc. stanowiły zwykłe napaści, a 18 proc. ataki z użyciem broni.

W latach 2011-2015 aż 54 proc. wszystkich przestępstw motywowanych nienawiścią nie zostało zgłoszonych na policję. Najczęściej tego rodzaju przestępstwa nie są zgłaszane, ponieważ problemy te są rozwiązywane na inne sposoby, na przykład poprzez prywatne mediacje albo pomoc dyrektorów szkół czy nadzorców budynków mieszkalnych.

23 proc. ofiar nie zgłaszało łamania prawa, gdyż uważało, że służby mundurowe nie będą chciały interweniować bądź ich działania okażą się nieefektywne. 19 proc. poszkodowanych stwierdziło, że ataki nie były na tyle poważne by je zgłaszać na policję.

Reklama

Administracja federalna za przestępstwa motywowane nienawiścią uważa takie, które są popełnione z powodu uprzedzeń na tle rasowym, religijnym, etnicznym bądź ze względu na niepełnosprawność, płeć, tożsamość płciową czy orientację seksualną.

Przedstawione dane są częścią corocznego raportu sporządzanego przez Biuro Statystyczne Ministerstwa Sprawiedliwości USA.