Instytut Polski w Wiedniu zorganizował debatę ekspercką poświęconą współpracy państw wyszehradzkich. Wydarzenie miało na celu podsumowanie polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej (V4) w latach 2016-2017 oraz podkreślenie znaczenia członkostwa Polski w V4.

"Grupa Wyszehradzka podczas polskiej prezydencji okazała się dobrze zorganizowaną grupą, której wspólny głos widoczny był na forum Unii Europejskiej. Stanowisko V4 dotyczące najważniejszych wyzwań stojących przed UE zostało uwzględnione i kształtowało wspólne decyzje w ramach Unii" – powiedział, otwierając czwartkowe spotkanie dyrektor Instytutu Polskiego w Wiedniu Rafał Sobczak.

Dyskusje państw V4 w ciągu ostatnich 11 miesięcy koncentrowały się na wyzwaniach stojących przed UE, takich jak Brexit, migracja, bezpieczeństwo, współpraca regionalna czy jednolity rynek UE - podkreślił. "Polska w ramach swojego przewodnictwa kontynuowała także kluczowy dialog pomiędzy państwami Grupy Wyszehradzkiej a Bałkanami Zachodnimi" - dodał dyrektor Instytutu.

Uczestnicy dyskusji - eksperci z Polski, Austrii, Węgier i Słowacji - poruszali takie kwestie, jak wzorowanie się we współpracy V4 na przykładzie państw Beneluxu, pytanie o możliwość ewentualnego powiększenia Grupy Wyszehradzkiej o nowe państwa członkowskie (Słowenię, Austrię czy Chorwację), współpraca V4 z innymi krajami i regionami Europy, wspólna tożsamość, działania na rzecz ściślejszej integracji V4, jednogłośność państw wyszehradzkich lub jej brak na poziomie Unii Europejskiej, a także przyszłe wyzwania stojące przed V4, w tym polityka bezpieczeństwa - poinformowano w komunikacie. Eksperci byli zgodni, że w najbliższej przyszłości jednym z centralnych wyzwań V4 będzie problem migracji.

Reprezentująca Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki z siedzibą w Bratysławie Irena Krasnicka przypomniała, że w czwartek mija 17 lat od jego powołania. Podkreśliła, że rola Funduszy jako jedynej zinstytucjonalizowanej formy współpracy wyszehradzkiej, jest nie do przecenienia.

Debacie towarzyszyło otwarcie wystawy poświęconej wspólnym projektom V4, przygotowanej przez Fundusz Wyszehradzki z okazji jubileuszu 25 lat funkcjonowania Grupy Wyszehradzkiej obchodzonego w roku 2016.

Polska objęła przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej 1 lipca ubiegłego roku. Kończąca się 30 czerwca 2017 roku polska prezydencja w V4 zostanie z dniem 1 lipca przejęta przez Węgry.

W spotkaniu w Instytucie Polskim w Wiedniu wzięli udział przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, w tym ambasadorowie Polski i Węgier w Austrii, przedstawiciele Słowacji i austriackiego MSZ.