Od 1 do 13 lipca na terenie woj. małopolskiego oraz od 5 do 8 lipca we Wrocławiu będzie obowiązywał zakaz noszenia broni - zakłada projekt rozporządzenie szefa MSWiA. Ma to związek m.in. z sesją UNESCO w Krakowie oraz Forum Państw Trójmorza we Wrocławiu.

Przygotowany przez MSWiA projekt rozporządzenia ws. "wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym" właśnie trafił do uzgodnień.

Jak podkreślono, jest to konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Krakowie oraz Wrocław Global Forum i Forum Państw Trójmorza we Wrocławiu.

"Ze względu na rangę tych wydarzeń oraz przewidywaną liczbę uczestników, istnieje konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na ww. terenach. Określając okres obowiązywania zakazu, uwzględniono fakt, że członkowie poszczególnych delegacji mogą przyjeżdżać przed planowanymi uroczystościami oraz odjeżdżać dzień po ich zakończeniu" - podkreślono w uzasadnieniu projektu.

Ustawa o broni i amunicji, a więc także wydane na jej podstawie rozporządzenia, nie dotyczy żołnierzy, policjantów, celników oraz funkcjonariuszy służb specjalnych, BOR, Straży Granicznej i Służby Więziennej.

41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, której gospodarzem po raz pierwszy jest Polska, odbędzie się między 2 a 12 lipca w Krakowie. Podczas obrad przedstawiciele 21 państw członkowskich Komitetu będą podejmować decyzje dotyczące dóbr kultury i przyrody na całym świecie. W roli obserwatorów przyjadą również delegacje rządowe z blisko 170 państw oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych afiliowanych przy UNESCO.

Z kolei 6 i 7 lipca we Wrocławiu, już po raz ósmy, odbędzie się Wrocław Global Forum. To jedna z najważniejszych konferencji dotyczących bieżącej polityki, ekonomii i bezpieczeństwa w tej części Europy. Co roku na kilka dni do Wrocławia przyjeżdża kilkuset przedstawicieli świata polityki, biznesu, dziennikarstwa i organizacji społecznych.

Także w lipcu we Wrocławiu odbędzie się Forum Państw Trójmorza. To wspólna inicjatywa prezydentów Polski i Chorwacji dotycząca współpracy krajów Europy Środkowo-Wschodniej w dziedzinach energetyki, transportu, cyfryzacji i gospodarki.