Unia Europejska przedłużyła w poniedziałek o kolejny rok sankcje wobec władz Syrii, dodając do listy trzech kolejnych ministrów rządu w Damaszku. Restrykcje będą obowiązywać do 1 czerwca 2018 roku.

Decyzję podjęła Rada UE, w której reprezentowane są rządy krajów członkowskich. "28" już wcześniej ogłosiła, że będzie utrzymywać sankcje tak długo, jak syryjski reżim i jego poplecznicy będą stosować represje wobec ludności cywilnej.

Jak wynika z komunikatu Rady UE, przedstawiciele państw członkowskich zaktualizowali w poniedziałek informacje związane z określonymi osobami i podmiotami, wobec których stosowane są restrykcje. Teraz lista liczy 67 podmiotów i 240 osób, którym zamrożono aktywa, a także zabroniono wjazdu do UE.

Poza restrykcjami dotyczącymi poszczególnych osób lub podmiotów, unijne sankcje wobec Syrii obejmują embargo na handel ropą, ograniczenie niektórych inwestycji, zamrożenie aktywów syryjskiego banku centralnego w UE oraz zakaz eksportu z UE sprzętu i technologii mogących służyć do represji ludności cywilnej a także do monitorowania i przechwytywania łączności internetowej lub telefonicznej.

Przy okazji rozszerzenia listy osób objętych sankcjami UE przypomniała, że opowiada się za trwałym rozwiązaniem konfliktu w Syrii na drodze pokojowej i zapewniła, że dokłada humanitarnych i dyplomatycznych starań, by wspierać wszystkich Syryjczyków.