O przyśpieszeniu rozwoju Podkarpacia mówili posłowie Prawa i Sprawiedliwości na wyjazdowym posiedzeniu klubu w Strachocinie. W przyjętym stanowisku podkreślili m.in. konieczność budowy nowych przejść granicznych ze Słowacją i Ukrainą.

"Nasze spotkanie tutaj miało charakter regionalny i było związane z Planem Odpowiedzialnego Rozwoju. Chcemy akcentować, że Podkarpacie potrzebuje przyśpieszenia" - powiedziała rzeczniczka PiS Beata Mazurek dziennikarzom po posiedzeniu klubu.

W przyjętej uchwale podkreślono m.in. zwiększenie dostępności komunikacyjnej Podkarpacia poprzez realizację szeregu inwestycji drogowych i kolejowych. Za najważniejszą uznano budowę drogi S19, która będzie częścią szlaku Via Carpatia.

„W naszej uchwale mówimy również o budowie nowych przejść granicznych ze Słowacją i Ukrainą” - zaznaczyła Mazurek.

Reklama

Za konieczne politycy PiS uznali też przyśpieszenie działań dotyczących odbudowy w regionie przemysłu naftowo-gazowniczego i rafineryjnego, aby - jak podkreślono - "dzieło Ignacego Łukasiewicza było właściwie kontynuowane".

„W stanowisku zwracamy uwagę również na konieczność zadbania o podkarpackie rolnictwo i szybką realizację inwestycji w obszarze gospodarki wodnej” - powiedziała Beata Mazurek. W przyjętym stanowisku za istotne uznano poprawę warunków dla rozwoju rodzinnych gospodarstw rolnych oraz zabezpieczenie przeciwpowodziowe mieszkańców Podkarpacia, m.in. poprzez budowę zbiornika wodnego Kąty — Myscowa.

Reklama

Rzecznika PiS podkreśliła także, że w województwie konieczne są również inwestycje, które utworzą w regionie „atrakcyjny ośrodek turystyczny”, przede wszystkim w Bieszczadach. W stanowisku podkreślono potrzebę "zintensyfikowania prac na rzecz rozwoju regionu Karpat i współpracy międzynarodowej wokół idei uczynienia z tego regionu silnego ośrodka turystyczno-kulturalnego w Europie".

„Myślę, że są to rzeczy ważne, na których musimy się teraz skupić, aby przyśpieszyć rozwój Podkarpacia w stosunku do innych części kraju” - podkreśliła Mazurek.

"Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość zwracając uwagę na bogactwo kulturowo-przyrodnicze oraz zasoby ludzkie i przemysłowe Podkarpacia, podkreśla konieczność szybkiego doprowadzenia do dobrego skomunikowania Podkarpacia z resztą Polski, aby te działania doprowadziły do wyrównania różnic w tempie rozwoju kraju' - napisano w przyjętym stanowisku.

Rzeczniczka PiS powiedziała też, że w trakcie wyjazdowego posiedzenia klubu parlamentarnego PiS w Strachocinie rozmawiano również o kongresie tej partii. O tym co przed nami, ale to czego można się spodziewać zostawiamy już na ten czas, kiedy kongres będzie się odbywał – dodała.

Po posiedzeniu klubu parlamentarzyści PiS, na wzgórzu Bobolówka (historycznym siedlisku rodziny Bobolów; miejscu, gdzie prawdopodobnie urodził się św. Andrzej Bobola), wysłuchali koncertu w wykonaniu założonej 20 lat temu grupy wokalnej Soul. Tworzą ją uczennice gimnazjów, szkół podstawowych i średnich powiatu sanockiego.

Po mszy św., politycy PiS spotkają się z mieszkańcami Strachocina podczas polowego poczęstunku.

W Strachocinie w 1591 r. urodził się św. Andrzej Bobola, który od 2002 r. jest patronem Polski. Pod koniec ubiegłego stulecia miejscowy kościół stał się ośrodkiem jego kultu i celem licznych pielgrzymek. Kościół od 2007 r. jest sanktuarium św. Andrzeja Boboli. Żyjący na przełomie XVI i XVII wieku Bobola był m.in. kaznodzieja i misjonarzem. Był autorem złożonych przez Jana Kazimierza 1 kwietnia 1656 r. ślubów lwowskich. Został zamordowany przez Kozaków w 1657 r. w Janowie Poleskim; kanonizowany w 1938 r. przez Piusa XI.