Nastroje społeczne nieznacznie poprawiły się względem kwietnia i wyszły na najwyższy poziom od dwóch lat - podał Ipsos. Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (WOK) wzrósł o 0,51 pkt.

"W maju nadal, choć nieznacznie w stosunku do kwietnia, nastroje uległy poprawie. Wskaźnik optymizmu konsumentów wzrósł o 0,5 pkt. i osiągnął poziom 104,4 pkt. - najwyższą wartość od ostatnich dwóch lat. Największy wzrost zanotował wskaźnik oczekiwań – o 2,56 pkt." - napisano w komentarzu.

W raporcie wymieniono czynniki, które wpływały pozytywnie i negatywnie na wynik.

"Ogłoszenie w mediach dobrego wyniku wzrostu PKB, jaki osiągnęła Polska w pierwszym kwartale 2017 r. spowodowało utrzymywanie się optymizmu konsumentów na wysokim poziomie, dalszą poprawę klimatu gospodarczego (wzrost aktywności inwestycyjnej i konsumpcyjnej) i związane z nim oczekiwania społeczne" - napisano.

"Na nieznaczny spadek wskaźnika bieżącego mogło mieć wpływ zamieszanie w mediach na temat polityki MON, MSZ i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz niepokoje w polskim środowisku prawniczym i jego skonfliktowanie z rządem" - dodano.

Ostatni pomiar oparty jest na wynikach badania przeprowadzonego między 11-17 maja 2017 r. na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1000 Polaków, którzy ukończyli 15 lat.

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów Ipsos może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów.

maj '17 kwiecień '17 zmiana
Wskaźnik optymizmu konsumentów 104,04 103,53 0,51
Klimat gospodarczy 97,23 96,25 0,98
Skłonność do zakupów 108,57 108,39 0,18
Wskaźnik bieżący 99,13 100,15 -1,02
Wskaźnik oczekiwań 107,4 104,84 2,56