Świat spotyka się obecnie z wielkimi wyzwaniami a parlamenty narodowe chcą i powinny coraz bardziej angażować się w politykę międzynarodową - mówili podczas debaty w Sejmie przedstawiciele parlamentów państw Europy Środkowej i Wschodniej.

Jeden z paneli podczas czwartkowych obrad szczytu przewodniczących parlamentów państw Europy Środkowej i Wschodniej poświęcony był roli parlamentów narodowych w polityce międzynarodowej.

"Dziś świat spotyka się z wielkimi wyzwaniami, jak kryzys światowy, emigracja, terroryzm, czy zmiany klimatu" - mówił wiceprzewodniczący Zgromadzenia Narodowego Serbii Djordje Milicević.

Dodał, że powinniśmy być solidarni, aby zachować wspólne wartości. "Te sprawy dotyczą nas wszystkich i mają konsekwencje dla nas wszystkich i są dla nas wszystkich jednakowe" - mówił.

"Chciałbym, abyśmy wszyscy mieli takie samo podejście do wyzwań, z którymi spotykają się nasze kraje, ponieważ w ten sposób chronimy również interesy każdego kraju" - podkreślił.

W jego ocenie parlamenty mają kluczową rolę w demokratycznych społeczeństwach i mają wielką rolę przy wzmacnianiu pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, gdyż poprawiają współpracę poszczególnych krajów. "Parlament Serbii jest za rozwojem dyplomacji parlamentarnej, jest za tym, aby wzmacniać pokój i współpracę między krajami naszego regionu i w innych krajach na całym świecie" - zapewanił.

"Chcemy wzmacniać dyplomacje parlamentarną. Chcemy wzmacniać rolę parlamentów narodowych w międzynarodowej polityce" - dodał.

W podobnym tonie wypowiadał się wiceprzewodniczący Chorwackiego Soboru Zeljko Reiner. "Parlamenty narodowe chcą i powinny coraz bardziej angażować się w politykę międzynarodową, w rozumienie skomplikowanych relacji między państwami" - powiedział.

"Powinny mieć wpływ na bezpieczeństwo, na rozwój gospodarczy i na inne istotne obszary" - mówił wskazując tu na kwestie bezpieczeństwa, migracji czy bezpieczeństwa energetycznego.

Z kolei przewodniczący Izby Narodów Bośni i Hercegowiny Barisa Colak zwracał uwagę, że konieczne jest, by rozwiązując różne problemy dyplomacja pozostawała kluczowym mechanizmem, który będzie dla nas wskazówką do działania. "Wymiar parlamentarny może stanowić prawdziwy most, który pomoże nam tworzyć instytucje demokratycznego, polityczne systemu" - mówił.

Wiceprzewodniczący Sejmu Litwy Gediminas Kirkilas stwierdził, że dyplomacja parlamentarna może też rozwijać współpracę w naszym regionie Europy. "Dyplomacja parlamentarna ma wiele zalet. Jest przede wszystkim o wiele bardziej swobodna, kreatywna, jest bliższa ludziom" - ocenił.

Członek prezydium Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji Tufan Kose mówił natomiast, że parlamenty odgrywają ogromną rolę "w sytuacji międzynarodowej oraz we współpracy pomiędzy społeczeństwami i życiu naszych obywateli". "To bardzo ważne, by podejmować właściwe decyzje, aby parlamenty były aktywne w polityce konkretnych państw" - stwierdził.

"Zgromadzenie Narodowe Turcji stara się prowadzić bardzo aktywne działania na arenie międzynarodowej. Mówimy tutaj o spotkaniach, wizytach studyjnych międzynarodowych. Założyliśmy ponad 130 grup przyjaźni międzyparlamentarnej i przywiązujemy do tych relacji bardzo dużą wagę" - podkreślił.