Z okazji przypadającego w środę Międzynarodowego Dnia Przeciwko Homofobii organizacje LGBT w Niemczech wezwały do walki z dyskryminacją mniejszości seksualnych, domagając się m.in. legalizacji małżeństw jednopłciowych oraz prawa do adoptowania dzieci.

Jak podała agencja dpa, pod hasłem „Różnorodność dla wszystkich“ organizacje LGBT zaapelowały w Berlinie do polityków niemieckich o „uszanowanie praw mniejszości seksualnych“. Organizatorzy obchodów zażądali ponadto więcej „ochrony oraz wsparcia dla odmiennych koncepcji życia“.

Do udziału w obchodach wezwały liczne organizacje działające na rzecz równouprawnienia mniejszości seksualnych, w tym m.in. federalna Agencja ds. Antydyskryminacji. Jej przewodnicząca Christine Lueders potępiła sytuację prawną osób homoseksualnych w Niemczech. Jej zdaniem homo - i transseksualiści w jej kraju „nie są jeszcze równouprawnieni.“

Reklama

Pary homoseksualne nie mają w Niemczech prawa do zawierania małżeństw. Mają natomiast możliwość zawierania tzw. zarejestrowanego związku partnerskiego.

Organizatorzy obchodów odnieśli się również krytycznie do polityki prawicowych ugrupowań politycznych, którym zarzucili wrogość oraz populizm. Ruchy LGBT oskarżają prawicę, w tym m.in. partię Alternatywa dla Niemiec (AfD) o „przywracanie dyskryminacji“ oraz „umyślne cofanie osiągnięć w zakresie emancypacji i równouprawnienia homoseksualistów“.

Autorzy apelów podkreślili, że „różnorodność, wolność i solidarność stanowią istotne dla społeczeństwa wartości, które gwarantują, że „każdy człowiek może żyć szczęśliwie – bez poniżania czy wykluczenia ze społeczeństwa“.

17 maja to Międzynarodowy Dzień Przeciwko Homofobii, Transfobii i Bifobii. Społeczność LGBT upamiętnia w ten dzień decyzję Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 1990 roku o wykreśleniu homoseksualizmu z międzynarodowej klasyfikacji chorób.