Nie wstydźcie się tego, że jesteście cennym skarbem Kościoła - powiedział w sobotę papież Franciszek zwracając się do chorych na zakończenie mszy w Fatimie. Papież pobłogosławił następnie grupę chorych i niepełnosprawnych.

"Jezus wie, co to znaczy ból, rozumie nas, pociesza i daje nam siłę" - podkreślił papież pozdrawiając chorych. Przywołał też obraz świętego Piotra, zakutego w kajdany, "podczas gdy cały Kościół modlił się za niego".

"A Pan pocieszył Piotra. Oto tajemnica Kościoła: Kościół prosi Pana, aby pocieszył strapionych, takich jak wy i On was pociesza w głębi serca, pociesza was darem męstwa" - dodał papież. Zaapelował do chorych, by przeżywali swoje życie jako dar.

Zachęcał: "Nie uważajcie siebie jedynie za adresatów solidarności charytatywnej, ale czujcie się w pełni uczestnikami życia i misji Kościoła".

"Wasza obecność milcząca, ale bardziej wymowna od wielu słów, wasza modlitwa i codzienne ofiarowanie waszych cierpień w jedności z cierpieniami Jezusa ukrzyżowanego dla zbawienia świata, cierpliwa, a nawet radosna akceptacja waszego stanu są bogactwem duchowym, majątkiem dla każdej wspólnoty chrześcijańskiej" - wskazał Franciszek.

Zapewnił wszystkich, że mogą liczyć na modlitwę Kościoła.