Wzrosła liczba serwisów internetowych administracji publicznej spełniających wymogi dostępności dla osób z niepełnosprawnościami - z 22,9 proc. w 2016 r. do 47,8 proc. w 2017 r.- wynika z najnowszego opublikowanego we wtorek raportu Fundacji Widzialni.

Fundacja Widzialni bada dostępność dla osób z niepełnosprawności serwisów internetowych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem serwisów administracji publicznej. Od 2013 r. publikuje na ten temat raporty.

Jak wynika z najnowszego raportu (badania przeprowadzono na przełomie marca i kwietnia br.) w 2017 r. 47,8 proc. serwisów administracji publicznej było dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. W raporcie przebadane zostały serwisy najważniejszych osób i instytucji, ministerstw, a także innych instytucji publicznych. Ponadto w tym roku sprawdzono wybrane e-usługi oferowane przez państwo.

"Liczymy, że w następnych latach będzie lepiej. Niestety badanie e-usług wykazało, że tu jest jeszcze wiele do zrobienia. Użytkownicy z dysfunkcją wzroku z nich nie skorzystają" - powiedział podczas konferencji "Włączenie cyfrowe. Dostępne e-usługi" wiceprezes Fundacji Widzialni Przemysław Marcinkowski.

Dodał, że najlepiej sytuacja z dostępnością wygląda na poziomie administracji centralnej. "W dużej części serwisów ministerstw dostępność jest uwzględniana na poziomie systemowym, czyli już przed publikacją, materiały są przygotowywane tak, aby spełniały wymagania dostępności dla osób z niepełnosprawnościami" - powiedział.

Wskazał jednak, że dopracowania wymaga odpowiednie opisanie zdjęć, grafik, a także formularzy tak, aby były dostępne dla osób z niepełnosprawnościami i urządzeń, z których korzystają. Jak mówił Marcinkowski gorzej sytuacja wygląda w administracji samorządowej.

Badanie dostępności stron www i e-usług składało się z trzech etapów. W pierwszym etapie badanie przeprowadzili eksperci, w drugim - w badaniu brali udział konsultanci z niepełnosprawnościami; niedowidzący, niewidomy, niesłyszący. W trzecim etapie konsultanci ci sprawdzali m.in. dostępność formularzy, wyszukiwarek, elementów multimedialnych oraz łatwość poruszania się po danym serwisie.

Wśród 6 stron najważniejszych osób i instytucji w państwie ocenę dostateczną, jeśli chodzi o dostępność stron internetowych dla osób z niepełnosprawnościami otrzymały strony sejm.gov.pl, premier.gov.pl i prezydent.pl. Ocenę niedostateczną - trybunał.gov.pl, sn.pl, senat.gov.pl.

Z kolei wśród 18 zbadanych stron internetowych ministerstw dwa otrzymały ocenę bardzo dobrą, są to ministerstwo cyfryzacji i ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi.

Ocenę dobrą otrzymały serwisy ministerstwa finansów, ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji oraz ministerstwa rozwoju. Pięć ministerstw otrzymało ocenę dostateczną, m.in. ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej, ministerstwo zdrowia, ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego. Osiem ministerstw otrzymało ocenę niedostateczną - m.in. ministerstwo edukacji narodowej, ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego, ministerstwo sprawiedliwości.

Wśród 23 instytucji samorządowych i administracji centralnej w terenie (głównie strony internetowe urzędów wojewódzkich miast) - tylko strona poznan.uw.gov.pl otrzymała ocenę dobrą. Pięć zostało ocenione na dostatecznie a pozostałe otrzymały ocenę niedostateczną.

Jeśli chodzi o wybrane strony i serwisy instytucji publicznych to wśród 43 przebadanych, dwa otrzymały ocenę bardzo dobrą, są to serwis biura pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych i serwis centrum systemów informacyjnych ochrony zdrowia.

15 otrzymało ocenę dobrą, m.in. nik.gov.pl, teatrwielki.pl, nfz.gov.pl, historiapojazdu.gov.pl; 7 ocenę dostateczną m.in. danepubliczne.gov.pl, obywatel.gov.pl, reformaedukacji.men.gov.pl.

Pozostałe ocenione zostały na ocenę niedostateczną. W tej grupie znalazły się m.in. senior.gov.pl, praca.gov.pl, epuap.gov.pl, loteriaparagonowa.gov.pl, bezpiecznaszkoła.men.gov.pl.

W tym roku zbadano także wybrane e-usługi: założenie profilu zaufanego ePUAP, uzyskanie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego, złożenia zgłoszenia do urzędu pracy, skorzystanie z programu 500+, zgłoszenia pobytu za zagranicą a także zgłoszenie sprzedaży pojazdu.

Autorzy raportu wskazali, że główną zaletą e-usług jest czytelność serwisów, za pośrednictwem których realizowana jest dana usługa. Nie ma, jak wskazali, odwracających uwagę niepotrzebnych "graficznych fajerwerków". Największą wadą są jednak kody obrazkowe CAPTCHA oraz niepoprawnie przygotowane formularze.

Ostatecznie z badanych e-usług osoby niedowidzące i głuche mogły skorzystać; dla osób niewidomych 5 spośród 6 badanych usług okazało się niedostępnych.