Rada Ministrów zajmie się we wtorek dokumentem o systemach wsparcia dla polskich rodzin, w tym podsumowaniem programu "Rodzina 500 plus". W dokumencie rekomenduje się uproszczenie całego systemu i wyeliminowanie niespójności - zaznaczył rzecznik rządu Rafał Bochenek.

Do przedstawienia Radzie Ministrów przeglądu systemu wsparcia rodzin zobowiązała Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ustawa wprowadzająca program "Rodzina 500 plus". Dokument ten miał zostać opracowany w ciągu roku od wprowadzenia programu, czyli do końca marca. W lutym i w marcu minister Elżbieta Rafalska i jej zastępcy spotykali się z samorządowcami z całego kraju, by podsumować pierwszy rok obowiązywania programu "500 plus" i dyskutować o innych rozwiązaniach wspierających rodziny.

Bochenek przypomniał, że w sobotę obchodzono 1. rocznicę wprowadzenia programu "Rodzina 500 plus". "Za nami intensywny weekend pod hasłem i pod znakiem programu +Rodzina 500 plus+. Pierwsze urodziny, pierwsze podsumowania funkcjonowania tego bardzo ambitnego i przełomowego programu dla wielu polskich rodzin" - powiedział w poniedziałek Bochenek.

Przypomniał, że zgodnie z ustawą rząd jest zobligowany do przeglądu programu "Rodzina 500 plus" po roku jego działania. "Przegląd ten będzie rozpatrywany i omawiany na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów. Taki dokument został przygotowany przez panią minister Elżbietę Rafalską i przesłany do kancelarii premiera. Ministrowie na posiedzeniu Rady Ministrów, które odbędzie się jutro o godz. 13, nad tym przeglądem się pochylą" - poinformował rzecznik rządu.

Zaznaczył, że przegląd dotyczy nie tylko programu "500 plus", lecz także innych świadczeń, z których mogą korzystać rodziny. Zapowiedział, że rekomendacje zawarte w przeglądzie zmierzają do uproszczenia przepisów. "Jeżeli mam cokolwiek uprzedzać, to mogę tylko powiedzieć, że rekomendacje, które są zawarte w dokumencie, zmierzają do pewnego uproszczenia, ujednolicenia całego systemu, przepisów i wyeliminowania pewnych niespójności" - wyjaśniał rzecznik.

Poinformował, że po wtorkowym posiedzeniu rządu prawdopodobnie odbędzie się wspólna konferencja premier Beaty Szydło i szefowej MRPiPS ws. przeglądu systemów wsparcia.

W ubiegłym tygodniu Rafalska zapewniła, że w dokumencie nie ma nic, "czego beneficjenci programu 500 plus mogliby się obawiać". "Fundamenty się nie zmienią. To, co proponujemy, to doprecyzowanie wielu przepisów, które nastręczają trudności interpretacyjne" - powiedziała.

Zapowiedziała m.in. ujednolicenie terminów składania wniosków o świadczenia rodzinne i wychowawcze (obecnie w pierwszym przypadku okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października, w drugim - od 1 października do 30 września), doprecyzowanie przepisów dotyczących opieki naprzemiennej, związanych z utratą i uzyskaniem dochodu, a także próbę doprecyzowania przepisów dotyczących przyznawania świadczenia "500 plus" osobom prowadzącym działalność gospodarczą.

Program "Rodzina 500 plus" wystartował 1 kwietnia zeszłego roku. Przewiduje wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i każde kolejne dziecko do 18 lat. W mniej zamożnych rodzinach (w których dochód na osobę wynosi nie więcej niż 800 zł netto lub 1200 zł netto w przypadku rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi), świadczenie przysługuje również na pierwsze dziecko.

Według danych na koniec lutego 2017 r., wsparciem z programu objęto ponad 3,82 mln dzieci do lat 18; do ponad 2,57 mln rodzin trafiło 21 mld zł.

W pierwszym roku obowiązywania programu przeznaczono na niego ponad 17 mld zł, a w tym roku - ponad 23 mld zł.