Powołana do walki z pedofilią w Kościele Papieska Komisja ds. Ochrony Nieletnich wezwała urzędy Stolicy Apostolskiej, by odpowiadały bezpośrednio zwracającym się do nich ofiarom wykorzystywania. To jedna z konkluzji komunikatu wydanego po obradach w Watykanie.

W oświadczeniu, które przytoczyło w poniedziałek Radio Watykańskie, położono nacisk na konieczność znalezienia nowych możliwości udzielenia głosu ofiarom pedofilii.

Ponadto w tekście zawarte są słowa wdzięczności za pracę i zaangażowanie w walkę z pedofilią dla Marie Collins z Irlandii, ofiary księdza pedofila, która wystąpiła niedawno z komisji na znak protestu przeciwko niewystarczającej - jej zdaniem - współpracy ze strony instytucji Stolicy Apostolskiej.

Komisja, jak podano, uzgodniła też jednomyślnie, że należy znaleźć nowe drogi, aby zapewnić, by jej prace były dostosowane do potrzeb ofiar pedofilii i prowadzone razem z nimi.

Poza tym członkowie komisji zwrócili uwagę na znaczenie "udzielania bezpośrednich odpowiedzi" ofiarom, gdy piszą do urzędów Stolicy Apostolskiej. "Szybkie i osobiste odpowiedzi są elementem postępu przejrzystości" - wskazała Komisja kierowana przez amerykańskiego kardynała Patricka Seana O'Malleya.

Członkowie komisji - jak zapewniono w komunikacie - "kontynuują pracę zachęcani przez papieża Franciszka, by pomagać Kościołom lokalnym w ich odpowiedzialności za ochronę nieletnich". Poinformowano też, że komisja spotyka się z reprezentantami episkopatów, przybyłymi do Watykanu z wizytą "ad Limina".

Jako "niezbędny element" walki z pedofilią komisja wskazała wydane przez siebie wskazówki, czyli zbiór norm dotyczących też zapobiegania nadużyciom.

W skład Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich, powołanej przez Franciszka w 2014 roku wchodzi między innymi była premier i była ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Hanna Suchocka.

Z Watykanu Sylwia Wysocka (PAP)