W środę w siedzibie resortu cyfryzacji minister Anna Streżyńska podpisała porozumienie w tej sprawie z przedstawicielami firmy Netia.

Szefowa MC przypomniała, że Netia, po Inei jest kolejnym operatorem, który przystąpił do porozumienia. Na podstawie umowy z Ineą dostęp do szybkiego internetu ma mieć 640 placówek oświatowych.

Streżyńska poinformowała, że pod koniec marca zostanie podpisana kolejna umowa, tym razem z Orange. Wyjaśniła, że na jej podstawie dostęp do szybkiej sieci będzie miało kolejnych 4,5 tys. szkół.

Reklama

Przy okazji podpisania porozumienia z Netią, szefowa MC dodała, że nie powoduje ono żadnych zobowiązań finansowych po stronie resortu. Wyjaśniła, że zadaniem ministerstwa będzie m.in. usuwanie przeszkód inwestycyjnych, czy barier administracyjnych.

Prezes Netii Tomasz Szopa wyjaśnił w rozmowie z PAP, że porozumienie przewiduje doprowadzenie sieci umożliwiającej przesył informacji z prędkością 1 GB na sekundę. Dodał, że oprócz edukacji oraz budowania marki, rozwój sieci prowadzony przez kierowaną przez niego firmę pozwoli rozwijać ją w kierunku przedsiębiorstwa dostarczającego nowoczesne rozwiązania telekomunikacyjne.

Streżyńska zapewniła, że resort będzie współpracował też z mniejszymi operatorami. Równolegle inwestycje w szybki internet mają prowadzić samorządy. Współpraca z prywatnymi firmami jak i samorządami ma - jak powiedziała minister - "zwiększyć prawdopodobieństwo, by na koniec 2018 r. wszystkie szkoły były w sieci".

Chodzi o Ogólnopolską Sieć Edukacyjną, która - jak podkreśliła Streżyńska - połączyć ma wszystkie szkoły w Polsce i ma dostarczać uczniom wartościowy, cyfrowy kontent edukacyjny.

Obecnie w ministerstwie trwają prace nad projektem ustawy w tej sprawie. Minister pytana, kiedy można spodziewać się gotowego projektu, poinformowała, że powinien on zostać zaprezentowany do połowy roku.

Nowe przepisy będą regulować status sieci, status i obowiązki jej operatora oraz obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych i jednostek samorządu terytorialnego w stosunku do operatora OSE. W ustawie znajdą się też zapisy dotyczące zasobów edukacyjnych oraz kwestie związane z zapewnieniem finansowania sieci. Koszty funkcjonowania OSE wraz z dostarczaniem usług do szkół mają być pokryte z budżetu państwa. (PAP)