Rada Ministrów nie zajęła się we wtorek ustawą wprowadzającą sieć szpitali, ma nad nią pracować w przyszłym tygodniu - poinformował wicepremier, minister kultury Piotr Gliński, który pod nieobecność premier Beaty Szydło prowadził wtorkowe posiedzenie rządu.

"Jeśli chodzi o ustawę o sieci szpitali - ona została przesunięta na za tydzień. Pojawiło się kilka jeszcze znaków zapytania. Pani premier chciała uczestniczyć w procesie wyjaśniania tych kontrowersji. (...) Zmiana systemu opieki zdrowotnej w Polsce to jest rzecz kluczowa. Sprawy są często trudne i dlatego wolimy czasami poczekać, podobnie jak z przyjęciem Strategii (na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - PAP)" – powiedział wicepremier Gliński.

"Tydzień czy dwa tygodnie zwłoki to nie jest żaden problem, w sytuacji kiedy będziemy mogli spokojnie jeszcze pewne drobne kwestie wyjaśnić - i to jest powód przesunięcia" – dodał.

Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki pytany o projekt dotyczący sieci szpitali, powiedział, że "szereg zmian, które zostały włączone do ustawy, odpowiada na wątpliwości sformułowane kilka miesięcy temu". "One dotyczyły czy to kwestii jakościowych, czy konkurencyjnych, czy jakości obsługi pacjenta, kosztów. Wiele z nich - większość, bym powiedział - została zaadresowana. Wszystkie skomplikowane ustawy oczywiście nigdy nie zadowolą wszystkich w jednakowy sposób" – dodał.

Wicepremier Morawiecki zaznaczył, że trudno przesądzać, jaki będzie ostateczny kształt ustawy. "Jeszcze będziemy dyskutować o pewnych elementach w zakresie tej ustawy. (...) Myślę, że koniec końców wypracujemy dobry kompromis" – powiedział.

Resort proponuje utworzenie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), czyli tzw. sieci szpitali. Ministerstwo zapewnia, że dzięki projektowanym zmianom opieka nad pacjentami będzie lepsza i bardziej całościowa. Nowe rozwiązania - jak przekonuje MZ - mają ułatwić zarządzanie szpitalami. Ich celem jest także m.in. zagwarantowanie ciągłości i stabilności finansowania.

Sieć ma objąć świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego; świadczenia wysokospecjalistyczne; świadczenia z zakresu: nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, programów lekowych i rehabilitacji leczniczej, a także świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) realizowane w przychodniach przyszpitalnych.

Finansowanie szpitali będzie oparte w znacznej mierze na ryczałcie obejmującym łącznie wszystkie profile, w ramach których świadczeniodawca udziela świadczeń w PSZ. Szpital zakwalifikowany do danego poziomu będzie miał zagwarantowaną umowę z NFZ. Kontrakty na świadczenia nienależące do PSZ nadal będą zawierane drodze postępowania konkursowego, a świadczeniodawcy, którzy nie zostaną zakwalifikowani do PSZ, będą mogli brać udział w nich udział.