Konferencje, wystawy i zlot klas mundurowych zaplanowano w ramach wydarzeń przypadającego w 2017r. Roku Józefa Hallera. "Józef Haller był jednym z twórców polskiej niepodległości" - mówił na konferencji prasowej szef MON Antoni Macierewicz.

"Józef Haller był jednym z twórców polskiej niepodległości, polskiego państwa, ale przede wszystkim tego czynnika państwa polskiego, który zdecydował o tym, że odzyskaliśmy po latach rozbiorów niepodległość i już jej nigdy nie wypuściliśmy. Był twórcą Legionów wraz z Józefem Piłsudskim (...) Przeszedł do historii dzięki bohaterskiej bitwie pod Rarańczą (...) Wreszcie 4 czerwca 1917 r. został mianowany dowódcą Błękitnej Armii zwanej od jego nazwiska Armią Hallerczyków" - mówił minister obrony narodowej Antoni Macierewicz podczas poniedziałkowej konferencji prasowej poświęconej obchodom Roku Józefa Hallera.

W jego ocenie, Armia Hallera ma w dziejach Polski miejsce niezwykłe z wielu powodów. "Przede wszystkim dlatego, że była armią całego narodu polskiego rozsianego na różnych kontynentach (...), ta armia stała się symbolem współdziałania w odzyskaniu polskiej niepodległości zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i Republiki Francuskiej" - podkreślił Macierewicz.

W listopadzie Senat ustanowił rok 2017 Rokiem Józefa Hallera. Był on, jak napisano w uchwale izby wyższej, jednym z najwybitniejszych polskich dowódców i polityków związanych z obozem narodowym i chrześcijańsko-demokratycznym. Z jego biografią wiąże się wiele niezwykłych wydarzeń, których rocznice obchodzimy w 2017 r. - podkreślili senatorowie.

Wymienili powstanie 150 lat temu, w 1867 r. w zaborze austriackim we Lwowie, pierwszego gniazda Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" - polskiej organizacji młodzieżowej, patriotycznej i sportowej. Gen. Haller był od początku XX w. jednym z twórców kolejnych gniazd "Sokoła", a od 1913 r. członkiem komendy "Sokoła" i jego instruktorem. W czasie I wojny światowej dowodził Legionem Wschodnim, następnie jedną z brygad Legionów Polskich, w skład której weszli wychowankowie "Sokoła".

100 lat temu we Francji, z inicjatywy Komitetu Narodowego Polskiego, powstała Błękitna Armia, od 1918 r. dowodzona przez gen. Hallera. Jako dowódca Armii Ochotniczej gen. Haller walczył na przedpolach Warszawy latem 1920 r. W odrodzonej Polsce stał zaś w latach 1920-1923 na czele Związku Harcerstwa Polskiego, a następnie Związku Hallerczyków. W 1936 r. związek ten był jednym z inicjatorów utworzenia Frontu Morges, skupiającego znaczną cześć środowisk opozycyjnych wobec sanacji, zjednoczonych wokół demokratycznych wartości.

W 1937 r. z inicjatywy Frontu powstało Stronnictwo Pracy, gen. Haller należał do kierownictwa tej partii, w 2017 r. przypada 80. rocznica powstania Stronnictwa Pracy.