Blisko jedna czwarta 15-letnich dziewcząt sięga po leki uspokajające, a co 10. nastolatka bierze leki przeciwbólowe w celu odurzania się. To wyjątkowo dużo, o czym świadczą dane zebrane w ramach ESPAD, międzynarodowego projektu dotyczącego uzależnień wśród młodzieży.
Dziennik Gazeta Prawna
Jeśli chodzi o odurzanie się środkami nasennymi, średnia dla 37 krajów uwzględnionych w badaniu wyniosła 2 proc. W Polsce wynik był ponad dziesięciokrotnie wyższy. Jednymi z powodów, dla których młodzież tak chętnie sięga po te specyfiki, są ich dostępność i niskie ceny.
Janusz Sierosławski, koordynator polskiej części badania z Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii, zwraca uwagę, że wśród najmłodszych rośnie dostępność nielegalnych używek. W zakresie kontaktu ze środkami uzależniającymi nasz kraj plasuje się powyżej średniej w przypadku papierosów, alkoholu czy narkotyków. Po jakiekolwiek narkotyki chociaż raz sięgnęło w naszym kraju już 25 proc. nastolatków.
Raport zostanie opublikowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na przełomie marca i kwietnia tego roku.