Sytuacja w dwóch ostatnich dnia była nietypowa i niespotykana w Warszawie od 10 lat - mówił we wtorek wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski. We wtorek dopuszczalny poziom zanieczyszczeń prawdopodobnie również zostanie przekroczony, ale nie sięgnie 100 mikrogramów/metr sześć.

"Prawdopodobnie dojdzie dzisiaj do przekroczenia poziomu dopuszczalnego (zanieczyszczeń - PAP), ale z pewnością będą to poziomy poniżej 100 mikrogramów na metr sześcienny" – powiedział podczas wtorkowej konferencji prasowej wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski.

Jak wyjaśniał, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska poziomy informowania i alarmowania ustalił odpowiednio na poziomie 200 mikrogramów na metr sześć. dla PM10 i 300 mikrogramów na metr sześć. "Te alerty są wysyłane dwa-trzy razy w miesiącu dla niektórych polskich miast. Mieliśmy sytuację, w której dla większości polskich miast ogłoszono takie alerty jednego dnia" - powiedział Olszewski. "Ten poziom alarmowania i informowania nigdy nie był ogłoszony w Warszawie. Natomiast było bardzo blisko" – dodał.

W niedzielę 8 stycznia stacja pomiarowa na ul Marszałkowskiej pokazała, że w Warszawie dobowy poziom zanieczyszczeń zbliżył się do poziomu 200 mikrogramów. W poniedziałek 9 stycznia pokazała ona 166,7 mikrograma. "Taki poziom nie wystąpił w Warszawie od 2005 roku" – podkreślił Olszewski.

W wtorek warszawscy posłowie Nowoczesnej złożyli pismo adresowane do prezydent Warszawy, z propozycjami rozwiązań, które pomogą w rozwiązywaniu problemu zanieczyszczenia powietrza. Wśród propozycji znalazły się np.: szybkie informowanie o zanieczyszczonym powietrzu; zainstalowanie tzw. balonu smogowego - wskazującego, czy normy zanieczyszczenia są przekroczone; wspieranie wymiany starych pieców na węgiel kamienny na piece opalane gazem; wprowadzenie tańszego transportu miejskiego oraz podjęcie uchwały antysmogowej dla województwa mazowieckiego i dla Warszawy.

"Wiele miast podejmuje nowoczesne działania. Mamy nadzieję, że Warszawa też takie działania podejmie" – mówiła we wtorek podczas konferencji prasowej Kornelia Wróblewska.

Wiceprezydent Warszawy wyjaśniał, że w budżecie m.st. Warszawy na 2017 rok na ochronę środowiska przeznaczono ponad 2 mld zł. Ponad 1,1 miliarda złotych z tej kwoty jest na ochronę powietrza. Wśród realizowanych za te środki działań znajdują się m.in. rozbudowa II linii metra, zakup niskoemisyjnego taboru komunikacji miejskiej, rozwój infrastruktury rowerowej czy też letnie oczyszczanie ulic.