Reklama

Szef Domu Wydawniczego Kommiersant Władimir Żełonkin powiedział dziennikowi "Wiedomosti", że druk obu czasopism pochłania całość przynoszonych przez nie zysków. Wskazał, że w tygodnikach wydawanych w wersji papierowej nie rośnie sprzedaż reklam, natomiast coraz wyższe są koszty druku. Podkreślił też, że nie dojdzie do zwolnień pracowników.

Tygodnik "Dieńgi" (ros. pieniądze) o profilu gospodarczym wydawany był od 1992 roku (nosił nazwę "Kommiersant-Weekly"); analityczny tygodnik "Włast" (ros. władza) wychodził od 1994 roku.

Prócz nich do Kommiersanta należy dziennik "Kommiersant" oraz czasopisma "Ogoniok" i "Autopilot". Te magazyny będą nadal ukazywać się drukiem, podczas gdy "Włast" i "Diengi" pozostaną tylko w internecie. Jedna trzecia zysków Kommiersanta w zeszłym roku pochodziła z internetowego segmentu wydawnictwa.

Obecnie właścicielem holdingu Kommiersant, do którego należy Dom Wydawniczy Kommiersant, jest zbliżony do Kremla oligarcha Aliszer Usmanow. Dom Wydawniczy Kommiersant został założony jeszcze w 1989 roku przez Władimira Jakowlewa, syna znanego dziennikarza Jegora Jakowlewa. W 1999 roku oficynę przejęli biznesmeni Borys Bieriezowski i Badri Patarkaciszwili. Obaj byli wówczas blisko związani z Kremlem. Na początku 2006 roku Patarkaciszwili odkupił od Bierezowskiego jego udziały, a następnie odsprzedał całość Usmanowowi.

W grudniu 2016 roku opozycyjny tygodnik "The New Times" (dawniej "Nowoje Wriemia") poinformował, że z powodów finansowych wycofuje się ze sprzedaży detalicznej i będzie dostępny tylko w prenumeracie.

Z Moskwy Anna Wróbel (PAP)