Sąd uchylił postanowienie Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów, odmawiające przyjęcia zażalenia fundacji RDI na postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie publicznego zniszczenia godła i zamieszczenie wizerunku "rozkawałkowanego" godła na okładce tygodnika "Newsweek" oraz publicznego znieważenia Rzeczypospolitej Polskiej w artykule tygodnika – poinformowała w czwartek PAP rzeczniczka SO ds. karnych sędzia Ewa Leszczyńska-Furtak.

"W przeciwieństwie do prokuratora, sąd zajął stanowisko, że fundacja jest podmiotem uprawnionym do wniesienia środka odwoławczego od decyzji umarzającej postępowanie przygotowawcze, albowiem zrzesza ona określone grono obywateli, którzy (…) mają w przedmiotowej sprawie status pokrzywdzonych" – dodała rzecznik sądu.

SO w wydanym w środę postanowieniu wskazał, że zgodnie z preambułą konstytucji za naród polski uważa się wszystkich obywateli RP, tym samym każdy obywatel RP może być pokrzywdzony przestępstwem na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej - w tym również obywatele zrzeszeni w określonych stowarzyszeniach czy organizacjach społecznych.

Sędzia Leszczyńska-Furtak podkreśliła, że sąd "nie rozstrzygał w przedmiocie zasadności merytorycznej decyzji prokuratora o umorzeniu śledztwa".

W styczniu 2016 r. Reduta Dobrego Imienia złożyła zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z publikacją przez tygodnik "Newsweek" okładki, w której użyto rozbitego godła RP jako ilustracji do tekstów o "czystkach w ministerstwach, niszczeniu Trybunału Konstytucyjnego i przygotowaniach do inwigilacji".

Zdaniem RDI zdjęcie na okładce tygodnika "nie było edytorską przeróbką graficzną", lecz celowo rozbitym godłem. "Takie działanie jest niemoralne, nieetyczne i obrażające nasz Naród" – skomentował w przesłanej PAP informacji RDI prezes Reduty Maciej Świrski.

RDI przypomniała, że prokuratura wszczęła śledztwo, jednak umorzyła postępowanie nie przedstawiając uzasadnienia, a jedynie informując o umorzeniu. Na to postanowienie RDI złożyła zażalenie. Prokuratura odmówiła przyjęcia zażalenia, stwierdzając, że Reduta nie jest podmiotem uprawnionym do składania wniosku o wszczęcie postępowania. Na to zarządzenie prokuratury RDI złożyła zażalenie do SO.(PAP)