Uchylenia wyroku i kolejnego zwrotu sprawy domaga się prokuratura w procesie apelacyjnym prezesa spółdzielni mleczarskiej w Mońkach (Podlaskie), oskarżonego o przyjęcie łapówek. Sąd pierwszej instancji go uniewinnił. Wyrok odwoławczy ma zapaść 5 stycznia.

Prezesowi spółdzielni mleczarskiej w Mońkach Stanisławowi J. prokuratura zarzuca przyjęcie, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, nie mniej niż 347 tys. zł łapówek.

Według aktu oskarżenia, miał on od maja 2002 r. do listopada 2004 r. dostawać 10 proc. wartości opłaconych prac budowlanych od każdej faktury wystawionej firmie biznesmena, która wygrywała przetargi w spółdzielni. Jednorazowo miały to być kwoty od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.

Na ławie oskarżonych zasiada również inspektor nadzoru inwestorskiego w spółdzielni, któremu śledczy zarzucają, że pośredniczył w przekazywaniu pieniędzy przez przedsiębiorcę - głównego świadka oskarżenia, za co sam też miał dostawać łapówki. Jego również sąd rejonowy uniewinnił.

Obaj oskarżeni nigdy się nie przyznali do zarzutów; twierdzą, że są przedsiębiorca ich pomawia.

Proces rozpoczął się prawie 7 lat temu. Dwa poprzednie wyroki - pierwszy skazujący, drugi uniewinniający - były przez Sąd Okręgowy w Białymstoku uchylane w postępowaniu apelacyjnym.

W trzecim postępowaniu przed Sądem Rejonowym w Białymstoku również zapadł wyrok uniewinniający.

Zaskarżyła go prokuratura i to jej apelacją zajmował się w czwartek białostocki sąd okręgowy. Domaga się uchylenia tego orzeczenia i kolejnego zwrotu sprawy do pierwszej instancji. Obrona chce oddalenia apelacji i utrzymania wyroku.

Prokuratura uważa, że sąd rejonowy przekroczył granice swobodnej oceny dowodów i wskazuje, że nie uwzględnił wskazań sądu odwoławczego, gdy ten poprzednim razem decydował o zwrocie sprawy.

Prokuratura stoi na stanowisku, że prezes spółdzielni dysponował pieniędzmi publicznymi - za takie uznaje fundusze strukturalne, z których przy inwestycji korzystała spółdzielnia. Zarzuca też sądowi rejonowemu, że materiał dowodowy ocenił w sposób "dowolny, jednostronny, wybiórczy".

W mowie końcowej prok. Monika Januszek oceniła, że sąd bezkrytycznie zawierzył zeznaniom oskarżonych, a błędnie zinterpretował zeznania niektórych świadków, w tym właściciela firmy, która została wybrana na wykonawcę.

"Wyjątkowy przykład braku rzetelności prokuratora w sferze faktów, a w konsekwencji również w sferze prawnej" - tak o akcie oskarżenia mówił obrońca oskarżonych, mec. Leszek Kudrycki.

Przywoływał analizy dotyczące przepisów o finansach publicznych na dowód, iż pieniądze, z których finansowano budowę dojrzewalni sera w monieckiej spółdzielni, nie były wówczas uznawane za pieniądze publiczne. Podkreślał, że w takiej sytuacji prezes nie mógł być uznany za osobę pełniącą funkcję publiczną.