Połowa Polaków negatywnie oceniała na początku grudnia rząd, mniej więcej po równo rozkładają się oceny działania samej premier Beaty Szydło i prezydenta Andrzeja Dudy.

W związku z planem marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego ograniczenia dostępu obywateli do informacji poprzez usunięcie mediów z Sejmu od 2017 r. PROTESTUJEMY!

Na początku grudnia Kantar Public (dawniej Zespół Badań Społecznych TNS Polska) zadał badanym pytanie, jak oceniają pracę rządu, premier Beaty Szydło oraz prezydenta Andrzeja Dudy.

W grudniu ośrodek odnotował przewagę ocen pozytywnych nad negatywnymi w przypadku tylko jednej instytucji władzy: prezydenta Andrzeja Dudy. Rząd oraz premier Beata Szydło uzyskali więcej ocen negatywnych niż pozytywnych.

Reklama

W porównaniu z pomiarem z listopada grudniowa ocena netto prezydenta Dudy spadła o 6 punktów, ocena premier Szydło spadła o 2 punkty a ocena netto działalności rządu wzrosła o 1 punkt.

Oceny netto poszczególnych instytucji władzy wyniosły w grudniu odpowiednio: 2 pkt. proc. w przypadku prezydenta, -2 pkt. proc. w przypadku premier oraz -11 pkt. proc. w przypadku rządu.

Reklama

Połowa pytanych - 50 proc. - negatywnie oceniła działania rządu, przy czym zdecydowanie źle o pracy Rady Ministrów wypowiedziało się 14 proc. badanych.

Dobrze prace rządu oceniło dwóch na pięciu Polaków (39 proc.) przy czym 4 proc. oceniło pracę rządu bardzo pozytywnie.

Grudniowe wyniki pozostały na podobnym poziomie co w listopadzie – o jeden punkt procentowy spadł odsetek ocen negatywnych.

Ponad dwie piąte społeczeństwa (43 proc.) dobrze oceniło wypełnianie przez Beatę Szydło obowiązków premiera, przy czym 7 proc. respondentów – zdecydowanie, a 36 proc. – raczej pozytywnie.

Podobny był udział negatywnych ocen pracy prezes Rady Ministrów: 45 proc., przy czym 15 proc. respondentów wyraziło zdecydowane niezadowolenie z jej pracy, a trzech na dziesięciu badanych - 30 proc. - oceniło działania szydło raczej negatywnie.

Na pytanie o ocenę pracy prezydenta 46 proc. respondentów odpowiedziało, że prezydent Andrzej Duda dobrze wypełnia obowiązki głowy państwa, z czego zdecydowanie dobrze o jego pracy wypowiadał się co jedenasty Polak badany 9 proc.

Podobny był udział negatywnych ocen działalności prezydenta Dudy - wyraziło je 44 proc. ankietowanych, przy czym zdecydowanie źle o wypełnianiu przez niego obowiązków głowy państwa mówiło 16 proc. badanych.

W porównaniu z listopadem, w grudniu odsetek osób oceniających pozytywnie pracę prezydenta zmalał o 3 punkty procentowe, o tyle samo wzrósł udział badanych oceniających pracę prezydenta źle.

Badanie na ogólnopolskiej, reprezentatywnej 1051-osobowej próbie mieszkańców Polski, w wieku 15 i więcej lat Kantar Public przeprowadził 2–7 grudnia.