Reklama

Senat nie poparł wniosku senatora Bogdana Klicha (PO), by procedowanie Prawa oświatowego przełożyć na kolejne posiedzenie Sejmu.

Sejm uchwalił w środę ustawy: prawo oświatowe oraz przepisy je wprowadzające. Zgodnie z nimi zostaną zlikwidowane gimnazja, przywrócone zostaną 8-letnie szkoły podstawowe, 4-letnie licea, 5-letnie technika, a w miejsce zasadniczych szkół zawodowych powstaną dwustopniowe szkoły branżowe. Zmiany rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018.

Senackie komisje Nauki, Edukacji i Sportu oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej na czwartkowym posiedzeniu zdecydowały o zarekomendowaniu ustaw bez poprawek. Senatorowie PO we wniosku mniejszości wnioskują o odrzucenie ustaw, zaproponowali też kilka poprawek, dotyczących m.in. tego, by wpisać gwarancję, że wszelkie koszty, jakie poniosą samorządy wskutek ustawy, zostaną im zrekompensowane z budżetu państwa. PO apeluje, by prezydent Andrzej Duda odmówił podpisania reformy.

Zgodnie z rządową reformą, uczniowie kończący w roku szkolnym 2016/2017 klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym samym stopniowe wygaszanie gimnazjów - nie będzie już do nich prowadzona rekrutacja.

W roku szkolnym 2018/2019 gimnazja opuści ostatni rocznik dzieci z klas III. Od 1 września 2019 r. gimnazjów nie będzie już w ustroju szkolnym. Przekształcanie szkół pociągnie za sobą konieczność stworzenia przez samorządy nowej sieci szkół. Ostateczne uchwały w tej sprawie będą musiały one podjąć do 31 marca 2017 r. Przygotowane przez samorządy sieci będą opiniowane przez kuratorów, a ich opinia będzie dla samorządów wiążąca.

Wprowadzenie branżowej szkoły I stopnia w miejsce zasadniczej szkoły zawodowej planowane jest od 1 września 2017 r. Wprowadzenie branżowej szkoły II stopnia dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia rozpocznie się od roku szkolnego 2020/2021.

Zmiany w liceach ogólnokształcących i technikach mają być zapoczątkowane w roku szkolnym 2019/2020, a zakończyć się w roku szkolnym 2023/2024.Na zakończenie 8-letniej szkoły podstawowej uczniowie pisać będą egzamin ósmoklasisty. Będzie on obejmował trzy przedmioty obowiązkowe dla wszystkich uczniów: polski, matematykę i język obcy oraz egzamin z jeszcze jednego przedmiotu do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii i historii. Wynik egzaminu będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do szkoły ponadpodstawowej.

W ustawie zdecydowano także, że kształcenie dwujęzyczne będzie mogło być prowadzone w klasie VII i VIII oraz w liceach ogólnokształcących; obecnie klasy dwujęzyczne i międzynarodowe są w gimnazjach i liceach. Przy liceach prowadzących kształcenie dwujęzyczne będą mogły być tworzone "klasy zerowe" dla uczniów, którzy będą chcieli się w ten sposób kształcić, a nie mogli chodzić do klas dwujęzycznych w szkole podstawowej. (PAP)