Rząd przyjął projekt ws. budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną kosztem 880 mln zł


Warszawa, 13.12.2016 (ISBnews) - Rada ministrów przyjęła projekt ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Uchwalenie ustawy umożliwi rozpoczęcie robót budowlanych w 2018 roku.
Budowa nowej drogi wodnej ma zakończyć się w 2022 r. Zostanie sfinansowana z budżetu państwa – jej koszt wyniesie ok. 880 mln zł.
"Nowa droga wodna umożliwi swobodną i całoroczną żeglugę statków morskich wszystkich bander do portu w Elblągu i pozostałych portów Zalewu Wiślanego, będących portami Unii Europejskiej. Przedsięwzięcie umożliwi otwarcie portu w Elblągu dla dużych statków pełnomorskich, a więc utworzenie piątego dużego polskiego portu na Bałtyku. Spowoduje to szybszy rozwój gospodarczy regionu" - czytamy w komunikacie.
Realizacja inwestycji jest także konieczna ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa – umożliwi jednostkom Marynarki Wojennej i Straży Granicznej swobodny dostęp od strony morza do portów Zalewu Wiślanego w szczególności do portu w Elblągu. W efekcie inwestycja ta przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa granic zewnętrznych Polski i Unii Europejskiej, podano również.
Proponowane w projekcie rozwiązania określają m.in:
- postępowanie poprzedzające wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, w tym w szczególności zastąpienie konieczności uzyskania uzgodnień, pozwoleń, opinii, warunków, zgód lub stanowisk wymaganych przez przepisy odrębne -procedurą opiniowania przez organy wskazane w projekcie ustawy, analogicznie jak w przepisach innych specustaw;
- organy wydające pozwolenie wodnoprawne oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia;
- organy oraz termin wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji;
- zasady nabywania tytułu prawnego do nieruchomości oraz wypłaty odszkodowań;
- zasady udzielania zamówień na realizację inwestycji;
- organy zarządzające mieniem powstałym w wyniku realizacji inwestycji.
Zaproponowano, aby ustawa weszła w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
(ISBnews)