Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przeznaczył 15 mln zł na projekty dotyczące programów profilaktycznych i zdrowotnych. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego.

Jak poinformował PAP dyrektor WUP Tomasz Czop, ogłoszony konkurs to pierwszy w ramach RPO dotyczący profilaktyki zdrowotnej.

"W konkursie dofinansowanie można uzyskać na wdrażanie programów zdrowotnych, służących wspieraniu aktywności zawodowej. Dotyczyć one mogą w szczególności profilaktyki chorób układu krążenia, układu ruchu, chorób onkologicznych, zwłaszcza w zakresie m.in. nowotworów jelita grubego, piersi i szyjki macicy" - zaznaczył.

Minimalna wartość projektu wynosi 200 tys. zł. Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać od 30 grudnia 2016 r. do 20 stycznia 2017 r.

"Czekamy na dobre i ciekawe projekty zwiększające dostęp do profilaktyki na Podkarpaciu" - podkreślił Czop.

Szczegółowe informacje o konkursie będzie można uzyskać na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w środę 14 grudnia 2016 r. w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie przy ul. Towarnickiego 3A.

Ogłoszony konkurs finansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego na lata 2014-2020. Budżet programu składa się z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach RPO Podkarpacie otrzyma ponad 2,1 mld euro. Instytucją zarządzającą programem jest podkarpacki urząd marszałkowski. Natomiast Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełni rolę instytucji pośredniczącej dla RPO i odpowiada za realizację trzech z jego osi, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny rynek pracy, Integracja społeczna, Jakość edukacji i kompetencji w regionie. (PAP)