Artykuły na temat: "użytkowanie wieczyste" , "samorząd terytorialny"

8 listopada 2017 r.

Jak zaliczyć na poczet opłaty rocznej nakłady poniesione przez użytkownika wieczystego