Artykuły na temat: "Komitet Standardów Rachunkowości"

30 września 2019 r.

Rozrachunki trzeba inwentaryzować zgodnie z nowym stanowiskiem KSR

5 sierpnia 2019 r.

Rozrachunki z kontrahentami. Nowe zasady ujmowania i wyceny