Artykuły na temat: "budynek"

2 listopada 2020 r.

Wpis budynku do ewidencji środków trwałych: Kiedy należy to zrobić?

30 września 2020 r.

Niesolidność jednej osoby nie może powodować odcięcia wody pozostałym współwłaścicielom budynku