Jak nowy rząd zamierza zreformować finanse samorządów i jak wygląda harmonogram prac? Jak dosypać im pieniędzy bez nadmiernej szkody dla budżetu centralnego?

Czy duże miasta nie poprawią swojej sytuacji dochodowej kosztem mniejszych gmin? Co dalej z janosikowym? Czy samorządy otrzymają udziały we wpływach z tzw. ryczałtowego PIT albo z VAT? Jakie są potrzeby finansowe samorządów, np. w zakresie oświaty? - o tych sprawach rozmawiamy z Piotrem Tomaszewskim, skarbnikiem miasta Bydgoszczy i ekspertem Unii Metropolii Polskich.

W drugiej części (40 min.) rozmawiamy o szykowanym przez koalicję rządzącą resecie w Trybunale Konstytucyjnym - jak wygląda plan gry, czy zmiany są możliwe do przeprowadzenia i jak długo to potrwa?