W pierwszym odcinku cyklu podcastów „Giełda Papierów Wartościowych oczyma pani prezes Małgorzaty Zaleskiej” w ramach DGPTalk Obiektywnie o biznesie Szymon Glonek o drogę zawodową pani prezes na Giełdę. Profesor Zaleska odpowiada m.in. o pracy w Bankowym Fundusz Gwarancyjnych oraz Narodowym Banki Polskim. W rozmowie poruszane są pomysły, jakie prezes Zaleska miała na Giełdę oraz edukację finansową Polaków.

Miałam to szczęście, że wchodziłam na rynek finansowy na początku transformacji, kiedy były naprawdę duże możliwości rozwoju zawodowego. W zasadzie od początku postawiłam na to, żeby rozwijać zarówno tę ścieżkę naukową, ale także funkcjonować w praktyce. Nie da się być w moim przekonaniu, dobrym profesorem przekazującym młodym osobom wiedzę z zakresu rynków finansowych, będąc tylko teoretykiem, kiedy tak dużo na rynku finansowym się zmienia. Kiedy tak dużo jest ciekawych rzeczy – mówi Małgorzata Zaleska.

Jak była Pani droga do fotela prezesem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie?

To jest cały cykl zdarzeń. Wspomnę o tym, że pracę magisterską pisałam na temat rynku kapitałowego. Potem miałam niebywałą okazję być na stypendium w Londynie, czyli w sercu rynków finansowych. Później na stypendium w Japonii. Cały czas funkcjonowałam na rynku finansowym, najpierw w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym jako doradca prezesa. Wtedy też byłam w Radzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, czyli miałam już realne kontakty z rynkiem. Kapitałowym. Następnie byłam prezesem Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, potem Narodowy Bank Polski. Można powiedzieć, że taka naturalna ścieżka rozwoju, poznawania różnych obszarów rynku finansowego. A giełda to szczególna instytucja, z pewnością. Wcześniejsze instytucje Bankowy Fundusz Gwarancyjny czy Narodowy Bank Polski to instytucje sieci bezpieczeństwa finansowego, a Giełda Papierów Wartościowych to i instytucja infrastrukturalna i jednocześnie spółka notowana na warszawskiej giełdzie, gdzie także wyniki mają niebagatelne znaczenie – dodaje Zaleska.

Profesor Małgorzata Zaleska była prezesem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2016 - 2017.