Gościnią Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Obiektywnie o Biznesie” jest Aneta Matyja – Miarka, Radczyni prawna, Rubicon Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów.

Workation – co to oznacza?

Jest to słowo, które powstało z dwóch angielskich słów. Pierwszym jest work, czyli praca, drugim vacation, czyli wakacje. Oznacza ono sposób wykonywania pracy w warunkach urlopu wypoczynkowego, ale bez konieczności jego wykorzystywania. Jest to bardzo dobra alternatywa, jeżeli już tego urlopu nam brakuje. Workation, oznacza to, że pracownik może porozumieć się ze swoim pracodawcą, co do miejsca, z którego będzie świadczył swoją standardową pracę. Jest to chęć zmiany takiego miejsca z biura do przejścia na tak zwaną pracę zdalną, która pojawiła się w polskim kodeksie pracy w kwietniu tego roku. Jest to zatem nic innego, jak praca zdalna, najczęściej z zagranicy – mówi Aneta Matyja – Miarka.

Jeżeli pracodawca wyrazi zgodę na wykonywanie pracy zdalnej, przechodzimy do kolejnego etapu, czyli ustalenia zasad jej wykonywania. Jeżeli u pracodawcy nie działają związki zawodowe, sam też nie wprowadził regulaminu pracy zdalnej, to pracownik powinien podpisać z pracodawcą porozumienie, w którym zostaną ustalone warunki wykonywania pracy zdalnej. W dokumencie należy w szczególności ustalić zasady porozumiewania się na co dzień między pracodawcą a pracownikiem. Sposób potwierdzania obecności przez tego pracownika. W tym przypadku bardzo przydatne są elektroniczne formy potwierdzania obecności. Na rynku dostępne są programy do załatwiania spraw kadrowych, bez konieczności wypełnienia dodatkowych dokumentów. Wystarczy złożyć wniosek przez kliknięcie odpowiedniej rubryki. W takim porozumieniu należy też, ustalić zasady kontroli wykonywania pracy przez pracownika. Pracodawca powinien mieć możliwość zweryfikowania, w jaki sposób pracownik pracuje. Powinny być ustalone zasady pokrywania kosztów, które są związane na przykład z serwisem, instalacją urządzeń potrzebnych do wykonywania pracy – dodaje Matyja – Miarka.