Gościem Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie” jest Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich.

Sektor bankowy wymaga przywrócenia właściwych warunków finansowania, jeśli chodzi o potrzeby rozwijającej się gospodarki. W trakcie minionych lat, w szczególności w warunkach wysokiej inflacji, zmniejszyła się realna wartość depozytów sektora niefinansowego, która stanowi główne źródło finansowanie akcji kredytowej banków w stosunku do rozwoju polskiej gospodarki. Zmniejszeniu uległa również wartość kapitałów własnych w ujęciu realnym. Silnej deprecjacji uległo także portfele kredytowe banków. W efekcie tych zmian w ostatnim czasie i to jest jedno z największych wyzwań dla sektora bankowego, nastąpiło istotne ograniczenie zdolności sektora bankowego do finansowania potrzeb gospodarki. To oczywiście nie jest tylko specyfika Polska, to jest specyfika większości krajów funkcjonujących w ramach Unii Europejskiej. Do tego trzeba jeszcze dodać pewne szczególne uwarunkowania polskiego rynku, które jednak powodują, że jesteśmy w gorszej sytuacji, jeśli chodzi o porównanie perspektyw i strategii polskiego sektora bankowego niż banków w innych częściach Unii Europejskiej, zwłaszcza w strefie euro – mówi Tadeusz Białek.

Polskie banki w porównaniu do banków w innych częściach Europy są bankami o relatywnie najmniejszym zwrocie z kapitału. Żebyście Państwo dobrze zobrazowali sobie, o czym mówię. Często epatuje się kwartalnymi informacjami o zyskach, które banki osiągają. Jeżeli przyjrzymy się głębiej i zbadamy, jak funkcjonuje Polski sektor bankowy, to z punktu widzenia inwestorów, a to jest najważniejszy czynnik oceny, zwrotność na kapitale jest rekordowo niska. To też powoduje, że nasz sektor bankowy jest jednym z najmniejszych w całej Unii Europejskiej – dodaje Białek.